Про Лоджистикс енд Сървисиз ЕООД

Селскостопанска техника

Про Лоджистикс енд Сървисиз ЕООД е създаденa през 2014г. с основна дейност транспорт и спедиция на извънгабаритни товари. Фирмата предлага всички услуги, свързани с превоза на извънгабаритни товари, вкючително специализирана транспортна техника, маршрутни разрешителни, ескортни автомобили, претоварни операции, митническо представителство, речен транспорт и мултимодални решения.

Имаме опит с транспортиране на следните видове товари:

    Земеделска техника: комбайни, трактори, пръскачки и др.
    Строителна техника: багери, булдозери, кранове, трошачки, минна техника и др.
    Транспортна техника: автобуси, вагони, трамваи
    Индустриално обрудване: силози, цистерни, метални кострукции и др.
    Тежки трансформатори
    Вятърни централи
    Яхти и лодки
    Други проектни товари


В работата си ние вярваме в следните принципи:

    Създаваме и поддържаме професионални, отговорни и открити отнoшения с клиенти, партньори и доставчици
    Стремим се да осигуряваме висoко качество на услугите си и безопасно транспортиране на поверените товари на конкурентни цени
    Спазваме лоялна конкуренция се подчиняваме на действащото законодателство
    Подхождаме с отговорност към поетите ангажименти и защитаваме интересите на нашите клиенти
    Ценим доверието на клиентите и предлагаме индивидуален подход съобразно конкретните нужди

Agro Rus Firm

София град
Био-производство и био-продукти
ВИЖ ПРОФИЛА

Фърст България ООД

София област
Селскостопанска техника,Сервизи за земеделска техника,Фуражи и хранителни добавки,Други селскостопански фирми,Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

"СОРТОВИ СЕМЕНА"ЕАД

Разград
Семена и разсади,Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Христодор - НВ

София област
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА