ПГ Марин Попов

ПГ Марин Попов, Севлиево е създадена през 2013 година. Издадена е Заповед с № РД-14-64 от 11.07. 2013 година на министъра на образованието и науката. Гимназията е приемник на 2 училища – ПГМСС „Марин Попов“ и ПГКМП – Севлиево.

Средствата за финасиране на училището се осигуряват от Общината. Учебните занятия на учениците се провеждат в една смяна.

Гимназията е единственото професионално училище на територията на област Габрово със селскостопанска насоченост.

 

В учебното заведение се обучават квалифицирани кадри в областта на земеделието, аграрните технологии и икономическото управление на замеделското стопанство.

В училището се провежда обучение на монтьори, техници, фермери, механизатори на горска техника.

Учебното заведение разполага с музей на селското стопанство, единствен за Северна България.

Успешно се поддържат създаденитe добри връзки с местния бизнес за провеждане на практическите занятия в реалните производствени условия на „Идеал Стандарт – Видима” АД – Завод за производство на санитарна керамика, „Изгрев – 90С” ООД, „Абанос” ООД, „Виктор – Мебел” ООД, Корпорация „Топливо” АД , автосервизи др.

 

Земеделска специалност


Механизация на селското стопанство

Техническият прогрес през последните години повлия и върху селскостопанската техника. Повиши се многократно качеството на извършваните с нея операции. Ние Ви даваме възможност да получите теоретични знания и практически умения за работа, поддържане и ремонт на тези съвременни машини.

Нуждата от квалифицирани кадри в това направление гарантира вашата реализация както в България, така и в страните от Европейския съюз.

Изучавате:

  • Трактори и автомобили;
  • Селскостопански машини;
  • Експлоатация на земеделска техника;
  • Диагностика и ремонт;
  • Работа с машинно-тракторни агрегати.
     

Добивате умения за:

  • работа с различни видове машинно-тракторни агрегати при отглеждането на земеделски култури и селскостопански животни;
  • диагностика и ремонт на всички видове автомобилна и селскостопанска техника;
  • работа с компютър и владеене на чужди езици.


 

Снимка: от сайта на училището