Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново

Град Велико Търново се намира в централна България в подножието на Стара планина. Разположен е на историческите хълмове Царевец, Трапезица и Света Гора, надвиснали над река Янтра. Това е един от най-красивите градове с живописна природа; с история като столица на Второто Българско царство, където всеки камък говори за миналото и с атмосфера на европейски град в наши дни.Област Велико Търново е с площ  4 662 кв. kм., население  293 172 жители,  336 населени места, 14 градове и 10 общини.

Административната структура на ОД “Земеделие” с нейните общински служби по земеделие обслужва и управлява земеделието, който е един от структурно определящите отрасли за развитието на областта.

 На север областта граничи с р. Дунав и в тази част релефът е равнинно – хълмист  /Дунавската низина/. Южната час на областта е с полупланински и планински характер на релефа /Северната част на Стара планина/. Това обуславя развитието на различния вид земеделие в областта: интензивно земеделие в полските райони в общините Велико Търново /в равнинната част/, Горна Оряховица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш и Свищов и земеделие с планински характер в общините Елена, Златарица, Стражица /полупланинската част/ и полупланинската част на община Велико Търново.

Общата селскостопанска площ на областта е 2 827 639,5 дка /282763,95 ха/, от които използваната земеделска площ 1 787 990 дка /178 799,06 ха/.

 

ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ ЗЕМЕДЕЛИЕ

 

 Общинска служба земеделие - Велико Търново

гр. Велико Търново  Пл.”Център” №2 пк 103  ет. 5

тел/факс: 062/633881            E-mail: [email protected]
 
Общинска служба земеделие - Горна Оряховица

гр. Горна Оряховица   пл. Георги Измирлиев №5

тел:  0618/60715     E- mail:  [email protected]

 
Общинска служба земеделие - Елена

гр. Елена  Ул.”Иларион Макариополски” №24 п. код 5070

тел/факс: 0879406170       E-mail: [email protected]
 
Общинска служба земеделие - Златарица

гр. Златарица  Ул.” Стоян Попстоянов” №16 п. код 5090

тел/факс: 06153 5594       E-mail: [email protected]
 

Общинска служба земеделие - Лясковец

гр. Лясковец    Ул.”Младост” №2

тел/факс:0619 23375      E-mail:  [email protected]
 

Общинска служба земеделие - Павликени

гр.Павликени         Ул.”Ас.Златаров” №5                 

тел. 0610/52882              Е-mail: [email protected]
 

Общинска служба земеделие - Полски  Тръмбеш

гр.Полски Тръмбеш     ул. "Търговска № 51"

тел.06141/5081 и факс 06141/6091 E-mail: [email protected]


Общинска служба земеделие - Свищов

гр. Свищов  ул. "Тодор Миланович" 2

тел. 0631/  60746      e-mail: [email protected]
 

Общинска служба земеделие - Стражица

гр.Стражица 5150, ул."Михал Друмев"   № 10, ет.3

тел: 06161/25-87; 06161/37-85      email [email protected]
 
Общинска служба земеделие - Сухиндол

гр. Сухиндол  Ул.” Росица” №115 п. код 5240

Тел/факс: 06136 3029     E-mail: [email protected]

 


Виж още материали за ОДЗ - Велико Търново

Снимка: от сайта на МЗХГ

Балмина ЕООД

Хасково
Печларство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Джей Трейдинг - Б.Джагаров

Велико Търново
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Агрион

Пловдив
Други селскостопански фирми, Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

Биологичен натурален мед

Велико Търново
Био-производство и био-продукти, Печларство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Индустриал Плантс ООД

Стара Загора
Семена и разсади, Овощарство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА