Областна дирекция “Земеделие” – Варна

Областна дирекция “Земеделие” – Варна е регионална, областна структура на Главна дирекция “Земеделие” към Министерство на земеделието и храните. В дирекцията са обособени две дирекции. Главна дирекция "Аграрно развитие" и Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси".

Експертите към  Главна дирекция "Аграрно развитие" и експертите от Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси" изпълняват задачи, свързани с административните, изпълнителни и технически дейности, по:

- възстановяването на собствеността върху земеделските земи, горите и земите от горския фонд;

- наредба № 49 за поддържане и осъвременяване на картата на възстановената собственост; замяна на земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) с частни земеделски земи;

- промяна на предназначението на земеделски земи; опазване на земеделските земи; оземляване на безимотни и малоимотни граждани по реда на НОБМГ; ползване и контрол върху стопанисването на земеделските земи от ДПФ, отдаването им под наем и аренда; продажба на земеделски земи от ДПФ на притежатели на ПКБ;

- помощ за развитието на пазара на земята в България; контрол по реда на чл. 38, 39 и 40 от ЗСПЗЗ.

Други специалисти отговарят за изготвяне на “Оперативна информация за проведените основни селскостопански мероприятия”: предсеитбена подготовка, дълбока оран и сеитба на есенни култури; реколта от трайни насаждения и пролетни култури; мероприятия при трайните насаждения (резитба, торене, РЗ – пръскания); подхранване и хербицидиране на есенни култури; сеитба на пролетни култури; подхранване и третиране с хербициди на пролетни култури (царевица, слънчоглед, овес, пролетен ечемик, зеленчуци и др.); жътва на есенни култури (пшеница, ечемик, тритикале и маслодайна рапица), на слънчоглед и царевица.

В Областна дирекция "Земеделие" се изготвят справки за наличната техника, участваща в съответните селскостопански дейности, както и се събират и обработват данни на тримесечие, шестмесечие, деветмесечие и за цялата година за оборота на животните по видове животни и продуктивност

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АКСАКОВО

 Началник: инж.Тотка Чомакова - Пенева

 п.к. 9154, гр.Аксаково, адрес: гр.Аксаково обл.Варна,ул.”Г. Петлешев” №58 Б

 телефон/факс: 052/762 077

 e-mail: [email protected]

 Работно време: от 9:00 - 17:30,

 почивни дни: събота и неделя

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АВРЕН

 Началник: Маргарита Атанасова

 п.к. 9135, с.Аврен, адрес: с.Аврен обл.Варна, ул.”Т.Ноев”№8, телефон: 05106/2720

 e-mail: [email protected]

Работно време: от 8:00 - 16:30,

почивни дни: събота и неделя

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ВАРНА

Началник: Пламен Ташев

п.к. 9000, гр.Варна, адрес: бул."Осми Приморски полк" 110,

телефон/факс: 052/642 515; 052/ 642 513 e-mail: [email protected]

Работно време: от 9:00 - 17:30,

почивни дни: събота и неделя

 

офис Белослав  /администратирните услуги се извършват от ОСЗ Варна/

п.к. 9150 гр.Белослав, обл.Варна, ул. Гебедже 8, телефон/факс: 05112/2204,

e-mail: [email protected]

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ВЕТРИНО

Началник: Бюрхан Девлетов

п.к. 9220, с.Ветрино, адрес: с.Ветрино обл.Варна,ул.”Перуника”№1

телефон/факс: 05161/2107, e-mail: [email protected]

 Работно време: от 8:30 - 17:00,

 почивни дни: събота и неделя

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ВЪЛЧИ ДОЛ

Началник: Снежана Димитрова

п.к. 9280, гр.Вълчи дол, адрес: гр.Вълчи дол обл.Варна, площад “Христо Ботев”№1

телефон/факс: 05131/2612, e-mail: [email protected]

Работно време: от 08:30 - 17:00,

почивни дни: събота и неделя


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК

Началник : инж.Константин Славов

п.к. 9120, гр.Долни чифлик, адрес: гр.Долни чифлик обл.Варна,площад”Тича” №37

телефон/факс: 05142/2077, e-mail: [email protected]

Работно време: от 9:00 - 17:30,

почивни дни: събота и неделя

 

офис Бяла

п.к. 9101, гр.Бяла, адрес: гр.Бяла обл.Варна, ул. Андрей Премянов 16

телефон/факс: 05143/2015, e-mail: [email protected]

0879547405

Работно време: от 8:30 - 17:00,

почивни дни: събота и неделя

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПРОВАДИЯ

Началник:

п.к. 9200, гр.Провадия, адрес: гр.Провадия обл.Варна,ул.”Дунав”№37

телефон/факс: 0518/44045, e-mail: [email protected]

Работно време: от 9:00 - 17:30,

почивни дни: събота и неделя

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ДЪЛГОПОЛ

Началник: инж.Николинка Георгиева

п.к. 9250, гр.Дългопол, адрес: гр.Дългопол , ул."Г.Димитров" 105, телефон/факс: 0517/22 228

e-mail: [email protected]

Работно време: от 08:30 - 17:00,

почивни дни: събота и неделя


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СУВОРОВО

Началник: Жеко Илиев

п.к. 9170, гр.Суворово, адрес: пл."Независимост" №110, телефон/факс: 05153/ 2269, 05153/2613,

e-mail: [email protected]

Работно време: от 8:00 - 17:00,

почивни дни: събота и неделя

 

офис Девня

п.к. 9162, гр.Девня, адрес: бул."Съединение" 78, телефон/факс: 0519/92315

Работно време: от 9:00 - 17:30,

почивни дни: събота и неделя

 

Виж всички материали за Областна дирекция Земеделие - Варна

Снимка: от сайта на МЗХГ

РИМЕКС Технолоджийс ЕАД

София област
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

ОГЕКОМЕРС ООД

Пловдив
Селскостопанска техника, Торове и подхранващи вещества, Резервни части за агро техника, Био-производство и био-продукти
ВИЖ ПРОФИЛА

Норд Партс ООД

Силистра
Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА

Черноморски фураж АД

Сливен
Фуражи и хранителни добавки
ВИЖ ПРОФИЛА