Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора

  • Стара Загора

    бул. "Цар Симеон Велики" 102

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

Административна област Стара Загора е една от най-големите в България. Заема площ от 5151,1 квадратни километра. Разположена е в централната част на България и е част от Южен централен район.

 

ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА

Началник:  Стефко Бойчев Бойчев

Адрес: гр. Стара Загора бул.”Методи Кусев” № 2, ет.3

тел:  042626107; 042924542; 042925010; 042924992;      

e-mail: [email protected]

Работно време на администрацията:
от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.30 ч.

Работно време на звеното за административно обслужване: - без прекъсване
от 9.00 до 17.30 ч.

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ЧИРПАН

Началник: Живка Тонева Костадинова

Адрес: ПК 6200, гр. Чирпан, пл. „Съединение” № 1

тел: 041696077, 041692478, 041692284 ; 0889362599, 0889396411, 0889395811;
        
e-mail:   [email protected]

Работно време на администрацията:
от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.30 ч.

Работно време на звеното за административно обслужване: - без прекъсване
от 9.00 до 17.30 ч.

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

Началник: Катя Иванова Иванова

Адрес: с.Братя Даскалови  ул.”Септемврийци” № 55    

тел: 041348907 ; 041348908 ; 041348909; 0885320790; 0885324437; 0884343574;
e-mail: [email protected]

Работно време на администрацията:
от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.30 ч.

Работно време на звеното за административно обслужване: - без прекъсване
от 9.00 до 17.30 ч.

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. КАЗАНЛЪК

Началник:. Селиме Синап Неби
Адрес: гр.Казанлък  бул.”Княз Александър Батенберг” № 4 , ет.2

тел: 043164221, 043162437, 0889395549, 0889397855    
e-mail:. [email protected]

Работно време на администрацията:
от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.30 ч.

Работно време на звеното за административно обслужване: - без прекъсване
от 9.00 до 17.30 ч.

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. МЪГЛИЖ

Началник: Евелена Михайлова Колева

Адрес: гр. Мъглиж , пл. “ Трети Март” 32

тел: 043218908;  043218909 ; 043212291; 0884353434, 0885315558

e-mail: [email protected]

Работно време на администрацията:
от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.30 ч.

Работно време на звеното за административно обслужване: - без прекъсване
от 9.00 до 17.30 ч.

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ПАВЕЛ БАНЯ

Началник: Даньо Пенков Пенев
Адрес: гр.Павел баня ул.”Освобождение” № 3

тел: 043612057, 043612097, 0888397321, 0889364995                                                                

e-mail: [email protected]

Работно време на администрацията:
от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.30 ч.

Работно време на звеното за административно обслужване: - без прекъсване
от 9.00 до 17.30 ч.

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. РАДНЕВО

Началник: Янка Динева Ирманова

Адрес: гр. Раднево, ул. „Гита” № 2, ет. 3

тел: 041782352; 041782905; 041782250; 0889397377, 0889359011             
                                                  
e-mail: [email protected]

Работно време на администрацията:
от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.30 ч.

Работно време на звеното за административно обслужване: - без прекъсване
от 9.00 до 17.30 ч.

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ГЪЛЪБОВО

Началник: Веселка Пенева Пенева

Адрес: пк 6280, ул.”Цар Симеон Велики” № 59, ет.2

тел: 041862006, 041862214, 041862521, 0889398611, 0889395833  

e-mail: [email protected]

Работно време на администрацията:
От 9:00 до 12:00 и от 12:30 до 7:30 часа

Работно време на звеното за административно обслужване: - без прекъсване
От  9:00 до 17:30 часа

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ С. ОПАН

Началник: Радка Донева Атанасова-Жогова

Адрес: п.к. 6078, с.Опан, сградата на Община Опан

тел:  041016966; 041016967, 0889396966; 0889396967  
                                                           
e-mail: [email protected]

Работно време на администрацията:
8.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч.

Работно време на звеното за административно обслужване: - без прекъсване
от  8.00 ч. до 16.30 ч.

 

 

Виж новини за Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора

Снимка: от сайта на МЗХГ

 

 

Ондо Солюшънс

София град
Софтуер за земеделие и ферми
ВИЖ ПРОФИЛА

Боноил

Ямбол
Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Балкан Транс ООД

Перник
Торове и подхранващи вещества, Зърнопроизводство и търговия, Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА