Областна дирекция "Земеделие" - Шумен

 • Шумен

  бул. "Славянски" №17,ет.1

 • 08x xxx xxx покажи

  [email protected]

Областна дирекция "Земеделие" - Шумен е специализирана териториална администрация /второстепенен разпоредител с бюджетни кредити/ към Министъра на земеделието и храните.

Според характера на дейността, която извършва, административните звена в Областна дирекция „Земеделие“- Шумен са обособени в обща и специализирана администрация.Общата администрация е организирана в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“.

Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция „Аграрно развитие“.В състава на Главна дирекция „Аграрно развитие“ се включват 10 общински служби по земеделие на територията на областта като териториални звена.Дейността на дирекцията е свързана с административни, изпълнителни и технически дейности по:

 •     възстановяването на собствеността върху земеделските земи, горите и земите от горския фонд;
 •     наредба № 49 за поддържане и осъвременяване на картата на възстановената собственост;
 •     промяна на предназначението на земеделски земи;
 •     опазване на земеделските земи;
 •     оземляване на безимотни и малоимотни граждани по реда на НОБМГ;
 •     ползване и контрол върху стопанисването на земеделските земи от ДПФ, отдаването им под наем и аренда;
 •     продажба на земеделски земи от ДПФ на притежатели на ПКБ;
 •     помощ за развитието на пазара на земята в България; контрол по реда на чл. 38, 39 и 40 от ЗСПЗЗ, Услуги по Харта на клиента и стандарти за административно обслужване.

Изготвя се Оперативна информация за проведените основни селскостопански мероприятия:

 •     предсеитбена подготовка,
 •     дълбока оран и сеитба на есенни култури;
 •     реколта от трайни насаждения и пролетни култури;
 •     мероприятия при трайните насаждения (резитба, торене, РЗ - пръскания);
 •     подхранване и хербицидиране на есенни култури;
 •     сеитба на пролетни култури;
 •     подхранване и третиране с хербициди на пролетни култури (царевица, слънчоглед, овес, пролетен ечемик, зеленчуци и др.);

Изготвят се справки за наличната техника, участваща в съответните селскостопански дейности, както и се събират и обработват данни на шестмесечие и за цялата година за оборота на животните по видове животни и продуктивност. В сектор "Агростатистика" се провеждат регулярни годишни и месечни анкети на принципа на интервю със земеделските производители. След обработката им получените данни дават представа за общото състояние на растениевъдството, животновъдството и дейността на преработвателните предприятия.

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

адрес: гр. Велики Преслав 9850, ул. "Борис Спиров" №76, ет.4

тел.: 0538/44290; 42268

e-mail: [email protected]

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕНЕЦ

адрес: с. Венец 9751, ул. "Кирил и Методий" №30, ет.2

тел.: 05343/2005

e-mail: [email protected]

 


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЪРБИЦА

адрес: гр. Върбица 9870, ул. "Христо Ботев" №8, ет.2

тел.: 05391/2060

e-mail: [email protected]

 


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - КАОЛИНОВО

адрес: гр. Каолиново 9960, ул. "Украйна" №2, ет.3

тел.: 05361/2048

e-mail: [email protected]

 


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - КАСПИЧАН

адрес: гр. Каспичан 9930, ул. "Мадарски конник" №40, ет.2

тел.: 05351/6115; 6107

e-mail: [email protected]

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - НИКОЛА КОЗЛЕВО

адрес: с. Никола Козлево 9955, пл. "23-ти септември" №5, ет.1

тел.: 05328/2131

e-mail: [email protected]

 


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - НОВИ ПАЗАР

адрес: гр. Нови пазар 9900, ул. "Оборище" №1, ет.2

тел.: 0537/22159; 22055

e-mail: [email protected]

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - СМЯДОВО

адрес: гр. Смядово 9820, ул. "Славянска" №1а

тел.: 05351/2277

e-mail: [email protected]

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ХИТРИНО

адрес: с. Хитрино, ул. "Шипка" №6

тел.: 05341/2306

e-mail: [email protected]

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ШУМЕН

адрес: гр. Шумен 9700, бул. "Славянски" №17, ет.1

тел.: 054/800 298; 875 386; 857 719

e-mail: [email protected]

 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа
от 12:30 до 17:30 часа

 

Виж още материали за Областна дирекция "Земеделие" - Шумен

Снимка: от сайта на МЗХГ

АБ Сервиз

Пловдив
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Киряевска вар ООД

Видин
Препарати за растителна защита, Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА

Панакс Тек ООД

София град
Био-производство и био-продукти, Производство и търговия с билки, Семена и разсади
ВИЖ ПРОФИЛА

ЗП''Жельо Радев Иванов''

Сливен
Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА