Областна дирекция "Земеделие" - Монтана

  • Монтана

    ул. Генерал Столетов 1, ет.1

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана е специализирана териториална администрация към Министъра на земеделието и храните. Подпомага Министъра на земеделието и храните при провеждането на държавната политика в областта на земеделието и горите, както и при прилагането на Общата селкостопанска политика на Европейския съюз на територията на област Монтана. Съгласно Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие” /обн. ДВ.бр.7/26.01.2010г./, тя е юридическо лице на бюджетна издръжка и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Ръководи се и се представлява от директор, който е орган на изпълнителната власт.

Дейността, структурата, организацията на работа и числеността на областната дирекция е уредена с Устройствен правилник на областните дирекции  „Земеделие”. Общата численост на персонала, в т.ч. и на общинските служби по земеделие е 63 щатни бройки.

Според характера на дейността, която извършват, административните звена в областна дирекция "Земеделие" гр. Монтана са обособени в обща и специализирана администрация. Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси". Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция „Аграрно развитие”. Нейни териториални звена са  8 общински служби по земеделие на територията на областта, в които се включват и 3 изнесени работни места.

СПИСЪК С  АДРЕСИ  И  ТЕЛЕФОНИ  НА  ОСЗ  В  ОБЛАСТ  МОНТАНА

 

ОСЗ

НАЧАЛНИК,

/ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ/

ТЕЛ. КОД

ТЕЛЕФОН

И ФАКС

АДРЕС НА ОСЗ

 

e - mail

1

2

3

4

5

6

БЕРКОВИЦА

Силвия Николова –

началник

0953

88676

88718

3500 Берковица,

пл. “Йордан Радичков”4,

ет. 3

[email protected]

 

БОЙЧИНОВЦИ

Весела  Пенкова -

 Началник
 09513  2277

3430 Бойчиновци,

ул.”Гаврил Генов” 2,

ет.2

oszg_b@net-surf.net 

БРУСАРЦИ

Цветан Шарков -

началник

09783

2830

3680  Брусарци,

ул.”Георги Трайков”№20,

 

[email protected]

 

ОСЗ БЕРКОВИЦА- ОФИС ВЪРШЕЦ,

Силвия Николова –

началник

09527

2004

3540 Вършец,

ул. “България” 10, ет. 1

[email protected]

ВЪЛЧЕДРЪМ

Теодора Братоевска-

началник

09744

2292

3650 Вълчедръм,

ул.”България” № 20

oszg-vl@net-surf.net

ОСЗ МОНТАНА-ОФИС ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Валери Цеков

началник

09551

2409

3470 Георги Дамяново,

ул.”Първа” 29, ет. 2

oszg_gd@net-surf.net

ЛОМ

Tеменужка

Миланова

началник 

0971

66021

66025

3600 Лом

ул.”Панайот Волов” 1

oszg-lom@net-surf.net

 

МЕДКОВЕЦ

Силвия П.

 Николова -

 началник

09727

2245

3670 Медковец,

ул.”Г. Димитров 19

[email protected]

 

МОНТАНА

Валери Цеков

-

 началник

096

 

300485

300482

3400 Монтана,

пл. “Жеравица”

oszg-mon@net-surf.net

ОСЗ МОНТАНА-ОФИС ЧИПРОВЦИ

Валери Цеков

-

 началник

09554

2933

3460 Чипровци, ул. Витоша 2

oszg_ch@net-surf.net

 

ЯКИМОВО

 

Борислава Владова -

началник

09742

2161

3640 Якимово,

ул.”Марин Йонов” 1

[email protected]

 

 

Виж още материали за Областна дирекция Земеделие - Монтана

 

Снимка: от сайта на МЗХГ

Нира ЕООД

Бургас
Био-производство и био-продукти, Други селскостопански фирми, Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА

Агримат България

София област
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Национална Почвена Служба

София област
Торове и подхранващи вещества, Зърнопроизводство и търговия, Зеленчукопроизводство и търговия, Овощарство и търговия, Лозарство и винарство, Био-производство и био-продукти, Софтуер за земеделие и ферми, Други селскостопански фирми, Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА