Областна дирекция “Земеделие” – Кюстендил

Областна дирекция “Земеделие” – Кюстендил е регионална, областна структура на Главна дирекция “Земеделие” към Министерство на земеделието и храните. В дирекцията са обособени две дирекции. Главна дирекция "Аграрно развитие" и Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси".

Експертите към Главна дирекция "Аграрно развитие" и експертите от Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси" изпълняват задачи, свързани с административните, изпълнителни и технически дейности, по: възстановяването на собствеността върху земеделските земи, горите и земите от горския фонд; наредба № 49 за поддържане и осъвременяване на картата на възстановената собственост; замяна на земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) с частни земеделски земи; промяна на предназначението на земеделски земи; опазване на земеделските земи; оземляване на безимотни и малоимотни граждани по реда на НОБМГ; ползване и контрол върху стопанисването на земеделските земи от ДПФ, отдаването им под наем и аренда; продажба на земеделски земи от ДПФ на притежатели на ПКБ; помощ за развитието на пазара на земята в България; контрол по реда на чл. 38, 39 и 40 от ЗСПЗЗ.

Работно време
09:00-12:30 / 13:00-17:30

Приемно време на Директор - ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

 

Списък на населените места в Област Кюстендил:

Община Бобов дол
Бабино, Бабинска река, Блато, Бобов дол, Голема Фуча, Голям Върбовник, Големо село, Горна Козница, Долистово, Коркина, Локвата, Мала Фуча, Мали Върбовник, Мало село, Мламолово, Новоселяне, Паничарево, Шатрово

Община Бобошево
Бадино, Блажиево, Бобошево, Висока могила, Вуково, Доброво, Каменик, Скрино, Слатино, Сопово, Усойка, Циклово

Община Кочериново
Бараково, Боровец, Бураново, Драгодан, Кочериново, Крумово, Мурсалево, Пороминово, Стоб, Фролош, Цървище

Община Кюстендил
Багренци, Берсин, Блатец, Бобешино, Богослов, Буново, Вратца, Гирчевци, Горановци, Горна Брестница, Горна Гращица, Горно Уйно, Грамаждано, Граница, Гурбановци, Гърбино, Гърляно, Гюешево, Дворище, Дождевица, Долна Гращица, Долно село, Долно Уйно, Драговищица, Жабокрът, Жеравино, Жиленци, Ивановци, Каменичка Скакавица, Катрище, Коняво, Копиловци, Коприва, Кутугерци, Кършалево, Кюстендил, Лелинци, Леска, Лисец, Лозно, Ломница, Мазарачево, Нови чифлик, Ново село, Николичевци, Пиперков чифлик, Полетинци, Полска Скакавица, Преколница, Радловци, Раненци, Режинци, Раждавица, Ръсово, Савойски, Сажденик, Скриняно, Слокощица, Соволяно, Стенско, Таваличево, Търновлаг, Търсино, Церовица, Црешново, Цървена ябълка, Цървендол, Цървеняно, Чудинци, Шипочано, Шишковци, Ябълково

Община Невестино
Ваксево, Ветрен, Длъхчево-Сабляр, Долна Козница, Друмохар, Еремия, Згурово, Илия, Кадровица, Лиляч, Мърводол, Невестино, Неделкова гращица, Пастух, Пелатиково, Раково, Рашка гращица, Смоличано, Страдалово, Тишаново, Църварица, Чеканец, Четирци

Община Рила
Падала, Пастра, Рила, Рилски манастир, Смочево

Община Сапарева баня
Овчарци, Паничище, Ресилово, Сапарева баня, Сапарево

Община Дупница
Баланово, Бистрица, Блатино, Грамаде, Делян, Джерман, Дяково, Крайни дол, Крайници, Кременик, Палатово, Пиперево, Самораново, Дупница, Тополница, Червен брег, Яхиново

Община Трекляно
Брест, Бъзовица, Габрешевци, Горни Коритен, Горно Кобиле, Добри дол, Долни Коритен, Долно Кобиле, Драгойчинци, Злогош, Киселица, Косово, Метохия, Побит камък, Средорек, Сушица, Трекляно, Уши, Чешлянци

 

Общински служби земеделие
Работно време 09:00ч.-12:30ч. / 13:00ч.-17:30ч.

ОСЗ – Кюстендил с офис Трекляно гр.Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 44, ет.11; Е-mail: [email protected] тел. 078/ 550355, 550356, 550357, 550358

ОСЗ – Кюстендил офис Трекляно с. Трекляно Е-mail: [email protected] тел. 0886845428, 070298998

ОСЗ – Невестино с. Невестино, ул. Владимир Поптомов № 29 Е-mail: [email protected] тел. 07915/2442

ОСЗ – Дупница с офис Сапарева баня гр. Дупница, Площад „ Македония“ № 3,ет.1; Е-mail: [email protected] тел. 0701/44320, 0701/52364

ОСЗ – Бобов дол гр. Бобов дол, Площад «27-ми октомври» №2 E-mail: [email protected] тел. 0702/62321

ОСЗ – Дупница офис Сапарева баня гр. Сапарева баня, ул. Германея № 1; E-mail: [email protected] тел. 0707/23444

ОСЗ – Кочериново с офиси Рила и Бобошево гр. Кочериново, Площад «3-ти март» , ет .3; E-mail: [email protected] тел. 07053/2062

ОСЗ – Кочериново офис Рила гр. Рила, Площад „Възраждане“ № 1; E-mail: [email protected] тел. 07054/2055

ОСЗ – Кочериново офис Бобошево гр. Бобошево, ул. Иван Кепов № 3; E-mail: [email protected] тел. 07046/2384

 

Виж още материали за Областна дирекция “Земеделие” – Кюстендил

Снимка: от сайта на Министерството

Лентови транспортьори ООД

Русе
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

А Агро ЕООД

Варна
Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА

Българска Билка БГ

Пловдив
Био-производство и био-продукти, Производство и търговия с билки
ВИЖ ПРОФИЛА