Областна дирекция “Земеделие” – Благоевград

Област Благоевград е разположена в Югозападния район и е една от 28-те области на Република България. На юг граничи с Република Гърция, на запад – с Репубика Македония, на изток – с Пазарджишка и Смолянска области, а на север – с Кюстендилска и Софийска области. Общата площ на областта е 6 649.5 кв. км, което представлява 5.8% от територията на страната. Броят на населените места е 278 – 13 града и 265 села, администрирани в 14 общини. Населението на областта, по данни от преброяването през 2011 година, е 323 552 души или 4.4% от населението на страната.

Броят на земеделските стопанства в Област Благоевград по данни от преброяването през 2010 г., представлява 10.4% от стопанствата в страната – най-голям брой стопанства в България. Общият размер на използваната земеделска площ (ИЗП) в областта заема 9% от територията й. Средният размер на ИЗП в областта е 15.4 дка това е областта с най-малките стопанства – 15% от средния размер за страната (101.3 дка). Преобладават стопанствата специализирани в отглеждането на полски култури и със смесени култури и животновъдство – съответно 25.4% и 20.9%. Стандартният производствен обем се формира основно от стопанствата специализирани в градинарство (24.7%) и отглеждане на тревопасни животни (24.5%)

 

Работно време

Работно време на звеното за административно обслужване - от 9.00 до 17.30 часа

Приемно време на Директора - вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часа

 

Списък на землищата в област Благоевград

Община Банско

Банско, Гостун, Добринище, Кремен, Места, Обидим, Осеново, Филипово

Община Белица

Бабяк, Белица, Златарица, Гълъбово, Дагоново, Краище, Кузьово, Лютово, Орцево, Палатик, Горно Краище, Черешово

Община Благоевград

Изгрев, Бело поле, Бистрица, Благоевград, Бучино, Българчево, Габрово, Горно Хърсово, Дебочица, Делвино, Дренково, Дъбрава, Еленово, Зелендол, Клисура, Лешко, Лисия, Марулево, Мощанец, Обел, Падеш, Покровник, Рилци, Селище, Логодаж, Церово

Община Гоце Делчев

Баничан, Борово, Брезница, Буково, Господинци, Гоце Делчев, Делчево, Добротино, Корница, Лъжница, Мусомища

Община Гърмен

Балдево, Горно Дряново, Гърмен, Дебрен, Долно Дряново, Дъбница, Ковачевица, Крушево, Лещен, Марчево, Огняново, Ореше, Осиково, Рибново, Скребатно, Хвостяне

Община Кресна

Влахи, Кресна, Горна Брезница, Долна Градешница, Стара Кресна, Ощава, Сливница

Община Петрич

Баскалци, Беласица, Богородица, Боровичене, Вишлене, Волно, Габрене, Гега, Генерал Тодоров, Горчево, Долене, Долна Крушица, Долна Рибница, Долно Спанчево, Драгуш, Дрангово, Дреновица, Дреново, Занога, Зойчене, Иваново, Кавракирово, Камена, Капатово, Кладенци, Ключ, Коларово, Кромидово, Крънджилица, Кукурахцево, Кулата, Кърналово, Марикостиново, Марино поле, Мендово, Митино, Михнево, Ново Кономлади, Петрич, Право бърдо, Първомай, Рибник, Рупите, Ръждак, Самуилова крепост, Самуилово, Скрът, Старчево, Струмешница, Тонско дабе, Тополница, Чурилово, Чуричени, Чучулигово, Яворница, Яково

Община Разлог

Баня, Бачево, Годлево, Горно Драглище, Добърско, Долно Драглище, Елешница, Разлог

Община Сандански

Белевехчево, Бельово, Бождово, Виногради, Вихрен, Враня, Вълково, Голем Цалим, Голешово, Горна Сушица, Горно Спанчево, Дамяница, Дебрене, Джигурово, Долени, Зорница, Златолист, Калиманци, Катунци, Кашина, Ковачево, Кръстилци, Кърланово, Ладарево, Ласкарево, Лебница, Левуново, Лехово, Лешница, Лиляново, Лозеница, Любовище, Любовка, Малки Цалим, Мелник, Ново Делчево, Ново Ходжово, Петрово, Пиперица, Пирин, Плоски, Поленица, Рожен, Сандански, Склаве, Спатово, Стожа, Струма, Сугарево, Хотово, Храсна, Хърсово, Черешница, Яново

Община Сатовча

Боголин, Ваклиново, Вълкосел, Годешево, Долен, Жижево, Кочан, Крибул, Осина, Плетена, Сатовча, Слащен, Туховища, Фъргово

Община Симитли

Брежани, Брестово, Горно Осеново, Градево, Докатичево, Долно Осеново, Железница, Крупник, Мечкул, Полена, Полето, Ракитна, Сенокос, Симитли, Сухострел, Сушица, Тросково, Черниче

Община Струмяни

Велющец, Вракуповица, Гореме, Горна Крушица, Горна Рибница, Добри лаки, Драката, Игралище, Илинденци, Каменица, Клепало, Колибите, Кърпелево, Махалата, Микрево, Никудин, Палат, Раздол, Седелец, Струмяни, Цапарево

Община Хаджидимово

Абланица, Беслен, Блатска, Гайтаниново, Илинден, Копривлен, Лъки, Нова Ловча, Ново Лески, Парил, Петрелик, Садово, Теплен, Тешово, Хаджидимово

Община Якоруда

Аврамово, Бел камен, Бунцево, Конарско, Смолево, Черна Места, Юруково, Якоруда

 

Виж всички материали за Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград

Снимка: от сайта на Министерството

Агромашина Груп

София област
Селскостопанска техника, Препарати за растителна защита, Торове и подхранващи вещества, Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника, Семена и разсади, Други селскостопански фирми, Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

Свилоцел ЕАД

Велико Търново
Препарати за растителна защита, Торове и подхранващи вещества, Печларство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА