Национална асоциация за месодайно говедовъдство в България

Описание на дейността:

•    Изготвяне и периодично актуализиране на Развъдните програми на породите Лимузин и Абердин Ангус

•    Контрол на продуктивните качества и функционалните характеристики;

•    Създаване и поддържане на Родословни (Племенни) книги на породите Лимузин и Абердин Ангус и регистъра на разплодните животни;

•    Организиране и провеждане на преценка на бичетата по собствена продуктивност в тест-станции;

•    Разработване и прилагане на линейно-описателна преценка по екстериор и тип;

•    Импорт/експорт на разплодни племенни животни и генетични продукти от тях;

•    Поддържане на нуклеус от чистопородни говеда Лимузин и Абердин Ангус с оглед ускоряване на интродуцирането на породите в България;

•    Съвети на членовете си по развъждането и селекцията на животните;

•    Съвети на членовете си относно покупки и продажби на генетичен материал помежду им;

•    Издава и разпространява специализирана литература в областта на месодайното говедовъдство.

•    Организиране и провеждане на изложби и търгове на животни от породите Лимузин и Абердин Ангус, научни сесии и семинари ;

•    Установява и поддържа постоянни връзки с всички организации, имащи отношение с предмета на дейност;

•    Провеждане на курсове за обучение на членовете по въпроси, свързани със селекцията, храненето, отглеждането и др. области от месодайното говедовъдство.

Снимка: pixabay.com

Рото-БГ ЕООД

Благоевград
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Про Лоджистикс енд Сървисиз ЕООД

Русе
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Дени- М 09 ООД

Кюстендил
Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника,Зеленчукопроизводство и търговия,Овощарство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Байкал ЕМ1

София област
Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА