Национална асоциация за месодайно говедовъдство в България

Описание на дейността:

•    Изготвяне и периодично актуализиране на Развъдните програми на породите Лимузин и Абердин Ангус

•    Контрол на продуктивните качества и функционалните характеристики;

•    Създаване и поддържане на Родословни (Племенни) книги на породите Лимузин и Абердин Ангус и регистъра на разплодните животни;

•    Организиране и провеждане на преценка на бичетата по собствена продуктивност в тест-станции;

•    Разработване и прилагане на линейно-описателна преценка по екстериор и тип;

•    Импорт/експорт на разплодни племенни животни и генетични продукти от тях;

•    Поддържане на нуклеус от чистопородни говеда Лимузин и Абердин Ангус с оглед ускоряване на интродуцирането на породите в България;

•    Съвети на членовете си по развъждането и селекцията на животните;

•    Съвети на членовете си относно покупки и продажби на генетичен материал помежду им;

•    Издава и разпространява специализирана литература в областта на месодайното говедовъдство.

•    Организиране и провеждане на изложби и търгове на животни от породите Лимузин и Абердин Ангус, научни сесии и семинари ;

•    Установява и поддържа постоянни връзки с всички организации, имащи отношение с предмета на дейност;

•    Провеждане на курсове за обучение на членовете по въпроси, свързани със селекцията, храненето, отглеждането и др. области от месодайното говедовъдство.

Снимка: pixabay.com

МС Агри ЕООД

Варна
Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА

Багер Хидравлика 2 ООД

Пловдив
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Варум 1994

София област
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Тракбул ООД

Стара Загора
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА