Национална асоциация на тютюнопроизводителите 2010 г. (НАТ-2010)

Описание на дейността: 
Асоциацията представлява, насърчава и подпомага интелектуално тютюнопроизводителите в Република България, членуващи в нея.

Грижи се за членската си маса, събира и обобщава полезна стопанска информация за членовете си. Съдейства на тютюнопроизводителите за развитието на тяхната дейност с различни услуги и подпомагане чрез: установяване на делови връзки, провеждане на семинари, кръгли маси и популяризиране на техните възможности и продукти.

Брандът НАТ-2010 е познат в Република България, Европейски съюз (ЕС) и света. 

НАТ-2010 членува и представлява българските тютюнопроизводители в Европейската организация на тютюнопроизводителите UNITAB – 11 държави от Европа (Белгия, България, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Португалия, Испания от ЕС, както и Швейцария извън съюза). 

НАТ-2010 е учредител и член на Европейска междубраншова организация (ELTI) в сферата на суровия тютюн в ЕС. НАТ-2010 е част и от ITGA - Международната асоциация на тютюнопроизводителите от цял свят - 25 държави.

Председателят на НАТ-2010 Цветан Филев е Президент на UNITAB, Вицепрезидент на ELTI и Ковчежник на ITGA.
 

Лице за контакт:
Цветан Борисов Филев - 359 894 44 01 90, 359 894 44 01 91
Рейхан Еминов Сeлимов - 359 894 44 01 93, 359 889 65 08 45
Хасансабри Хасан Мехмед - 359 894 44 01 94, 359 894 42 95 80
Вилдан Шабанова - 359 894 44 01 96, 359 892 33 95 96
 

Снимка: pixabay.com