Национална асоциация на местните инициативни групи в България

Описание на дейността:

За постигане на своите цели Асоциацията ще използва следните конкретни средства:

1. Привличане и включване на всички лидери от местно значение (местни лидери) – кметове, общински съветници, народни представители, водещи представители на местното предприемачество и други;
2. Работа в сътрудничество със сходни юридически лица с нестопанска цел, особено с Националното сдружение на общините в Република България и с другите сдружения на общините, за съвместна защита на интересите на членовете си;
3. Подготовка на проектни предложения, осигуряване на партньори и подпомагане на МИГ по програми, финансирани от ЕС или от други донори;
4. Организиране на периодични обучения на екипите на МИГ с ангажиране на експерти от Министерството на земеделието и храните и от управляващите органи на другите оперативни програми, както и на представители от Европейската комисия и от други партньорски асоциации;
5. Периодично изготвяне на информационен бюлетин за своите членове, в който да бъде представяна най-важната информация, която ги касае;
6. Добросъвестно използване на всички разрешени и предоставени от закона методи и средства, които спомагат постигането на нейните цели.

 

Снимка: pixabay.com

Хефти металс

София област
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Пим ООД

Хасково
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Semenata Shop

София област
Селскостопанска техника, Торове и подхранващи вещества, Семена и разсади, Фуражи и хранителни добавки, Зърнопроизводство и търговия, Животновъдство и търговия, Зеленчукопроизводство и търговия, Овощарство и търговия, Лозарство и винарство, Био-производство и био-продукти, Производство и търговия с билки
ВИЖ ПРОФИЛА