Национален браншови пчеларски съюз

Описание на дейността:

  • подпомагане и защита на общите и индивидуални интереси на своите членове; съдействие на държавните органи при провеждане на политиката в областта на пчеларството;
  • преустройване на пчеларството в конкурентоспособен бранш до влизането на страната в Европейския съюз през 2007г; прилагане на добрата производствена и хигиенна практика в пчеларството;
  • ускорено развитие на биологичното пчеларство;
  • значително увеличаване броя на пчелните семейства и количеството на произвежданите пчелни продукти; увеличаване на износа на пчелен мед и други пчелни продукти;
  • заплащане на пчелоопрашването;
  • опазване и разпространение на българската медоносна пчела;
  • осигуряване на приемливи за пчеларите цени, на качествени пчелни майки, пчелни роеве и семейства, на пчеларски инвентар и лекарствени средства. 

 

Снимка: pixabay.com 

Фирма Апекс ф 118 ЕООД

Силистра
Препарати за растителна защита
ВИЖ ПРОФИЛА

Алба Групс

Стара Загора
Лозарство и винарство,Био-производство и био-продукти,Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

ЗЗМ ООД

Варна
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Онлайн магазин за лагери

Ловеч
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Бизнесплан.бг ООД

София област
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА