Меден Маркет

Печларство и търговия

Част от асортимента на „Меден Маркет“ - пчелен мед, пчелни продукти и козметика, е предназначен за масовия потребител, без оглед на неговата възраст, пол и доходи.

Друга част от предлаганите стоки – пчеларски инвентар, препарати, предпазни средства,храна за пчели, амки и кошерите са предназначени за задоволяване на нуждите на по-тесен, специфичен кръг от потребители – производители и преработватели на пчелни продукти.

"Супер Фреш М" ЕООД

Монтана
Зеленчукопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Бойчева одит

Хасково
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

ГЕРПРО ЕООД

Сливен
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА