Лесотехнически университет

 • София град

  бул. „Св. Климент Охридски“ 10, 1756, ж.к. Дървеница

 • 08x xxx xxx покажи

  ltu.bg

ЛТУ е национално утвърден образователно-научен център, призван да осигурява висококвалифицирани специалисти с висше образование, както и да развива научно-изследователска и внедрителска дейност в областите на професионалните направления Горско стопанство, Общо инженерство, Науки за земята, Ветеринарна медицина, Растениевъдство, Растителна защита, Туризъм, Администрация и управление.

   
Факултети

 •     Горско стопанство
 •     Горска промишленост
 •     Екология и ландшафтна архитектура
 •     Стопанско управление
 •     Ветеринарна медицина
 •     Агрономически факултет

ЛТУ


Ректорат

 

Ректор

чл.-кор. проф. д.н. Иван Александров Илиев

 

Заместник-ректори
    

По учебната дейност: Проф. д-р Милко Христов Милев

По акредитация, международна интеграция и връзки с обществеността: Проф. д-р Боянка Димитрова Желязова

По научноизследователската дейност и академичен състав: Доц. д-р Нено Иванов Тричков

Помощник ректор: инж. Илия Цеков Бенчев

Административен секретар: инж. Ралица Димитрова Янакиева

 

Полезни контакти:

В централната сграда на ЛТУ работи Център за информационно обслужване на кандидат-студенти, студенти и докторанти - тел. 02 868 86 32, 91­907 414

 

Фейсбук-страница на университета: влез

 

Снимки: ltu.bg

Дизел Сервиз

София област
Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Камар Консулт

София област
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Косачки Трейд ЕООД

Стара Загора
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА