Лесотехнически университет

 • София град

  бул. „Св. Климент Охридски“ 10, 1756, ж.к. Дървеница

 • 08x xxx xxx покажи

  ltu.bg

ЛТУ е национално утвърден образователно-научен център, призван да осигурява висококвалифицирани специалисти с висше образование, както и да развива научно-изследователска и внедрителска дейност в областите на професионалните направления Горско стопанство, Общо инженерство, Науки за земята, Ветеринарна медицина, Растениевъдство, Растителна защита, Туризъм, Администрация и управление.

   
Факултети

 •     Горско стопанство
 •     Горска промишленост
 •     Екология и ландшафтна архитектура
 •     Стопанско управление
 •     Ветеринарна медицина
 •     Агрономически факултет

ЛТУ


Ректорат

 

Ректор

чл.-кор. проф. д.н. Иван Александров Илиев

 

Заместник-ректори
    

По учебната дейност: Проф. д-р Милко Христов Милев

По акредитация, международна интеграция и връзки с обществеността: Проф. д-р Боянка Димитрова Желязова

По научноизследователската дейност и академичен състав: Доц. д-р Нено Иванов Тричков

Помощник ректор: инж. Илия Цеков Бенчев

Административен секретар: инж. Ралица Димитрова Янакиева

 

Полезни контакти:

В централната сграда на ЛТУ работи Център за информационно обслужване на кандидат-студенти, студенти и докторанти - тел. 02 868 86 32, 91­907 414

 

Фейсбук-страница на университета: влез

 

Снимки: ltu.bg

Бендида Агро ООД

Пловдив
Препарати за растителна защита,Торове и подхранващи вещества,Семена и разсади,Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

"Аквапарк Груп" ЕООД

Пловдив
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Студио SkyviewU България

Пловдив
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА