Институт по Тютюна и Тютюневите Изделия – с. Марково

Научноизследователската дейност по тютюна в България започва през 1902 г. Предметът на дейност на Института по тютюна и тютюневите изделия (ИТТИ) е научни изследвания с фундаментален и приложен характер, обезпечаващи цял един сектор от българската икономика. Той е единствената научна организация в Европа, която извършва комплексни научни изследвания на тютюн от семето и алтернативното му използване до тютюневите изделия и тютюневия дим. ИТТИ е законово оторизиран за изследвания в аспект защита здравето на нацията и е утвърден за държавен регулатор относно съставките в тютюневите изделия.

Основни направления на научните изследвания

Технологии в тютюнопроизводството

Селекция на нови сортове тютюн; сортоподдържане; семепроизводство (обезпечава 90 % от тютюнопроизводството в България); поддържане на генофонд; растителнозащитни технологии; агротехнологии при производството на тютюн; алтернативно използване на земеделската култура тютюн.

Технология на тютюна и тютюневите изделия

Обезпечава изпълнението на законодателните ангажименти на ИТТИ по Европейската политика за контрол на тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ) съгласно Директива 2001/37/ЕО и РККТ на СЗО; обслужва националните интереси относно борбата с нерегламентираната търговия с тютюн и тютюневи изделия; експертен и дегустационен контрол на тютюневи изделия, спомагателни материали и тютюни от внос и местно производство; изследвания и разработване на методи за контрол на т. нар. “други тютюневи изделия“, различни от фабрично произвежданите цигари; дизайн на цигарите и прогнозиране състава на дима; сушене и ферментация на тютюна; химични изследвания и методи за оценка на тютюна и тютюневия дим.

Дейността по направления е организирана в научните звена

Направление “Технологии в тютюнопроизводството”:

Отдел “Селекция и семепроизводство”,
Отдел “Агротехника и растителна защита”,
Отдел “Опитна станция по тютюна“ в гр. Рила,
Отдел “Опитна станция по тютюна“ в гр. Гоце Делчев,
Опитни полета в с.Марково, с. Козарско,гр. Бяла Слатина.

Направление ’’Технология на тютюна и тютюневите изделия”:

Отдел “Технология на обработка и преработка на тютюн”,
Отдел “Химия на тютюна и тютюневия дим”,
Лабораторен комплекс за изпитване /ЛКИ/.
 

Виж всички материали за Институт по Тютюна и Тютюневите Изделия – с. Марково

Снимка: от сайта на Института

Агротиджей ЕООД

Ямбол
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Агрика ООД

Русе
Препарати за растителна защита, Торове и подхранващи вещества, Семена и разсади, Фуражи и хранителни добавки, Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Керчев и синове ООД

Плевен
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника, Семена и разсади, Зърнопроизводство и търговия, Софтуер за земеделие и ферми, Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

АНТ ЕООД

София град
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА