Институт по царевицата - Кнежа

Консултантски фирми в агро-сектора

Основни направления на научно-изследователската дейност са: Създаване на хибриди царевица от всички групи на зрялост, с висок генетичен потенциал за добив и качество, пригодни за отглеждане при различни условия и направления на използване. Съвременни методи за създаване, подобряване и идентифициране на нова генетична плазма при царевицата. Комплексни научни изследвания в областта на генетика, селекция, физиология, биохимия, растителна защита и семепроизводство. Разработвоне на теоретическите основи на технологията и създаване на условия за реализация на генетическия потенциал на хибридите

Фатум ЕООД

Стара Загора
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Solar Technologies Bulgaria

София област
Селскостопанска техника, Препарати за растителна защита, Зърнопроизводство и търговия, Софтуер за земеделие и ферми, Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Водни сондажи ЕООД

София област
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА