Институт по Лозарство и Винарство – Плевен

Институтът по лозарство и винарство (ИЛВ) е създаден през 1902 г. като Държавна опитна и контролна станция, първата в България научноизследователска институция за лозарство и винарство. Регионът е с подходящи почвено климатични условия, богати традиции в отглеждане на лозата, поради което точно там е открито през 1890 г. и лозаро-винарско училище.

Основни направления на научните изследвания
 

Сорт и сортоподдържане

 • Усъвършенстване и поддържане на сортове лози чрез интродукция и проучване на агробиологичните и технологични качества на сортове и клонове лози и лозови подложки за обогатяване на сортовия набор в страната и за поддържане на генбанка. В момента генбанката на института включва 1865 културни сортове лози, 220 елитни хибридни форми и клонове, 89 директни хибрида и 41 подложки;
 • Хибридизация за получаване на нови сортове с ценни стопански качества, в т.ч. на десертни безсеменни и сортове с повишена устойчивост на ниски зимни температури и на някои икономически важни болести по лозата;
 • Клонова селекция за отбор на стопански ценни клонове от основните и от новоселекционираните лозови сортове и подложки у нас
   

Винарство и химия

Извършват се технологични изследвания на винени сортове за производство на нови асортименти вина и напитки, при които се проучват:

 • интродуцирани и новоселекционирани сортове, клонове и хибриди;
 • влияние на някои технологични и екологични фактори върху мъстта и виното; 
 • създаване на нов асортимент от вина с деклариран географски произход и с контролирано наименование за произход, както и на екологично чисти бели и червени сухи вина, шампански и конячни виноматериали;

Определят се остатъчни количества от пестициди в почвата, лозата и гроздовите производи мъст, сокове, вина и високоалкохолни напитки.

Растителна защита

Провеждат се изследвания с цел:

 • биологични и екологични проучвания за установяване на нови данни за известни и за новоустановени вредители и физиология на болното лозово растение;
 • установяване на методи и средства за борба с вредителите, в т.ч. интегрирани системи за борба;
 • усъвършенстване и хармонизиране на схемата и методите за получаване на свободен от вирусни и други системни заболявания размножителен и посадъчен материал от категориите “базов” и “сертифициран”с нормативите на Европейския съюз.

Продукция и услуги, които се предлагат

 • лозов посадъчен материал, десертно грозде от ранни, средно-ранни и късни сортове;
 • усъвършенстване на технологиите за производство на лозов посадъчен материал;
 • установяване на подходящи системи за отглеждане на лозовите насаждения с цел оптимизиране количеството и качеството на гроздето и повишаване дълголетието на лозята;
 • запазване на почвеното плодородие, подобряване продуктивността на лозите с цел повишаване рентабилността на лозарското производство;
 • установяване на критерии за повишаване устойчивостта на лозовите растения към ниски зимни температури;
 • установяване на технически средства и технологии за механизиране на основните работни процеси в лозарството;
 • проучвания върху икономическите и организационните проблеми на лозарството, включващи разработване на пакет от икономически регулатори, мероприятия и организационни форми на високоефективно развитие на лозарството в условията на пазарната икономика.

 

Фейсбук-страница: влез тук

 

Виж всички материали за Институт по Лозарство и Винарство – Плевен

Снимка: от сайта на Института 

АГРОТЕХНИКИ И КО ООД

Бургас
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

ЕТ Агроинженеринг-П. Петров

Добрич
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника, Зърнопроизводство и търговия, Зеленчукопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

SAA Consult Ltd - Консултантска агенция

Пловдив
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА