Институт по Криобиология и Хранителни Технологии – София

Институтът по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ), гр. София е създаден с Постановление № 270 на Министерския съвет от 15 декември 2000 година чрез преобразуване от: Института по криобиология и лиофилизация – София (основан 1973 г.); Секция „Химични и биохимични изследвания на растителните и животинските продукти” и секция „Технология на зърносъхранението и хлебопроизводството на ИЗХФП“ – Костинброд (основан 1956 г.); Базата за развитие и внедряване на йонизиращи лъчения – София; Института по пивоварна промишленост и хмелопроизводство – София (основан 1956 г.); Базата за развитие и внедряване на биологично-активни вещества – София и Института по месото – София.

Основни насоки на научните изследвания

ИКХТ извършва научни изследвания, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на криобиологията и лиофилизацията, хранителните технологии, качеството и безопасността на храните и напитките, и приложението на технологии с биологично-активни вещества. Разработва, експериментира и внедрява нови продукти, технологии и методи за анализ и оценка за производство и преработка на зърнени храни, хлебни, тестени и сладкарски изделия, растителни и животински мазнини, месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, пиво, безалкохолни и алкохолни напитки и други.

Изследване механизмите на криопротекция; разработване на технологии за производство на медицински биопрепарати, лиофилизирани и специализирани храни за здравословно, профилактично, професионално хранене и за хранене при екстремни условия; извършване на лиофилизация на  храни, биопродукти и биопрепарати;

Съхранение и качество на зърното, технологията, качество и безопасност на брашната, зърнените и хлебни изделия, специализираните храни на зърнена основа и добавките;

Изследване влиянието на различни фактори върху качеството на млякото и млечните продукти; липидния състав на мляко, месо, мазнини и храни; създаване на база данни за биоактивните субстанции в млякото; разработване на технологии за екологични млечни продукти;

Технология на алкохолни и безалкохолни напитки; изследване на изходни суровини, функционални напитки; качество и безопасност на напитките.

Създаване на нови асортименти на месна основа за масово и специализирано хранене чрез третиране с екстракти и добавки; качество и безопасност на месни продукти; създаване и оптимизиране на модели за хранене при профилактика на социално значими болести;

Разработване на технологии на биологично активни вещества за стимулиране растежа и биозащитата на културните растения; осъществяване на научно обслужване за внедряването и приложението им; даване на консултации на фирми и производители в областта на растежната стимулация и биологичната защита и др.;

ИИКХТ включва научните отдели: "Криобиология и биологично активни вещества" и "Хранителни технологии". Институтът популяризира научните резултати и постижения чрез участие в научни форуми на национално и международно равнище, чрез медийни изяви, интернет и различни форми на съвременната рекламна дейност.

Продукция и услуги, които се предлагат

Съвременни хранителни технологии, качество и безопасност на храните и напитките в страната. Създадени са повече от 60 вида лиофилизирани функционални храни за подобряване на здравословния статус на човека, лиофилизирани биостимуланти, предназначени за спортисти, здрави и болни хора, за профилактика и лечение на метаболитни заболявания.

В ИКХТ са разработени и космическите храни за полетите на българските космонавти, с което България става третата страна в света, притежаваща технологии за това.

Разработени са технологии и асортименти стерилизирани, сушени, замразени, диетични и функционални храни, технологии за зърносъхранение, технологии за получаване на специални брашна и ръжено-пшенични, диетични и профилактични видове хляб; технологии за нови асортименти на месна основа за масово и специализирано хранене. Създадени са технологии за производство на различни видове пиво и безалкохолни напитки.

Създадени са и редица биопрепарати за медицинската и ветеринарната практика и биологично-активни вещества за приложение в растениевъдството. Много от тях са защитени с авторски свидетелства и патенти за изобретения, и полезни модели

 

Виж всички материали за Институт по Криобиология и Хранителни Технологии – София

Снимка: от сайта на Института

Мопс България ООД

София област
Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Агро Бул Сервиз ООД

Плевен
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

"Пенков Агро" ЕООД

София област
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

ВИВАГРО ЕООД

Пловдив
Зеленчукопроизводство и търговия,Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Балкан Транс ООД

Перник
Торове и подхранващи вещества,Зърнопроизводство и търговия,Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА