Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив

 • Пловдив

  Пловдив, бул. „Васил Априлов” 154, п.к. 60

 • 08x xxx xxx покажи

  www.canri.org

С ПМС №239 от 15.10.2010 г. Институтът по консервна промишленост в Пловдив, основан през 1962 г. с ПМС № 163 от 27.09.1962 г., е преименуван в Институт за изследване и развитие на храните (ИИРХ), запазвайки статута си на юридическо лице в системата на Селскостопанска академия в София. Промяната е продиктувана от новите приоритети на българската хранителна индустрия и е в унисон със световните тенденции в развитието на хранителната наука.

Основни насоки на научните изследвания
Предметът на дейност на Института е разработване на нови технологии и нови асортименти здравословни и функционални храни и напитки, отговарящи на критериите за качество, безопасност и достъпност. Институтът има разработени Технологични инструкции за консервната промишленост в девет тома.

Научноизследователската, приложната и обслужващата дейност на ИККХ се извършва в отделите „Хранителни технологии“ и „Лаборатория за изпитване на храни“.

Институтът разполага със специализирана изследователска база и висококвалифициран персонал от 14 научни работника и има програмна акредитация от НАОА за обучение в образователната и научна степен „Доктор“ по научна специалност „Технология на плодовите и зеленчукови консерви“.

Лабораторията за изследване на храни, напитки, води и други продукти е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025&2006.

Институтът популяризира научните резултати и постижения чрез участие в научни форуми на национално и международно равнище, чрез медийни изяви, интернет и др.

Продукция и услуги, които се предлагат

В ИККХ се предлагат продукти и услуги в следните направления:

 • Разработване на хранителни продукти – функционални и традиционни храни за различни потребителски групи;
 • Разработване на технологии за преработка на продукти от растителен и животински произход;
 • Разработване на Технологична документация и НАССР за хранителни продукти;
 • Определяне на сензорни профили на храни:
 • Провеждане на потребителски тестове за възприемане и предпочитание, които могат да бъдат част от маркетингово проучване;
 • Проучване на потребителското мнение по отношение на хранителни продукти и проблеми, свързани с тях;
 • Извършва сензорни изпитвания на консуматори от специфични фокус групи;
 • Определяне текстурата на храните – фактор за оценка на тяхното качество и срок на годност;
 • Определяне индекса на акустична твърдост на пресни и съхранявани плодове и зеленчуци;
 • Установяване беритбената зрелост на плодове и зеленчуци;
 • Определяне срок на годност на храни в динамика;

„Лабораторията за изпитване на храни“ извършва аналитични изпитвания по физико-химични, микробиологични и сензорни показатели на 11 групи храни, напитки и води чрез прилагането на над 90 верифицирани и валидирани национални, международни и вътрешно лабораторни методики.

 

Виж всички материали за Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив

Снимка: от сайта на Института

Sommelier.BG

София област
Лозарство и винарство
ВИЖ ПРОФИЛА

ЕТ ТРИАС-ГЕОРГИ АТАНАСОВ

Плевен
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Слотмани

Благоевград
Учебни заведения
ВИЖ ПРОФИЛА

ЕКО ФУУД ЕООД

Силистра
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА