Институт по Аграрна Икономика – София

Институтът по аграрна икономика е публична изследователска организация в структурата на Селскостопанска академия. Основан е през 1935 г. и е единственият национален институт за аграрикономически изследвания и развитие в областта на земеделието.

Основни насоки на научните изследвания

Институтът по аграрна икономика осъществява фундаментални научни изследвания, научно–приложни изследвания, иновативна и консултантска дейност в областта на аграрната икономика – икономика, управление и организация на земеделието, развитие на селските райони, управление на хранителните вериги, външни и вътрешни пазари и др.

ИАИ включва съобразно дейността си отделите „Икономика и управление на земеделието, храните и аграрна политика”, „Икономика и управление на организациите в земеделието и в селските райони” и „Обща администрация“. 

  • Продукция и услуги, които се предлагат
  • Разработва програми, стратегии, методики, нормативи, бизнес и инвестиционни проекти
  • Прави оценки на технологии и земеделски земи
  • Извършва консултантска дейност
  • Обучава докторанти
  • Участва в разработването на международни проекти
  • Изготвя анализи и пазарни проучвания в земеделието

 

Виж всички материали за Институт по Аграрна Икономика – София

Снимка: от сайта на Института

Булкарго ООД

Варна
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

Фодър Солюшънс България ООД

София област
Селскостопанска техника,Фуражи и хранителни добавки,Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Дени- М 09 ООД

Кюстендил
Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника,Зеленчукопроизводство и търговия,Овощарство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Вианд ЕАД

София област
Фуражи и хранителни добавки,Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА