Институт по Аграрна Икономика – София

Институтът по аграрна икономика е публична изследователска организация в структурата на Селскостопанска академия. Основан е през 1935 г. и е единственият национален институт за аграрикономически изследвания и развитие в областта на земеделието.

Основни насоки на научните изследвания

Институтът по аграрна икономика осъществява фундаментални научни изследвания, научно–приложни изследвания, иновативна и консултантска дейност в областта на аграрната икономика – икономика, управление и организация на земеделието, развитие на селските райони, управление на хранителните вериги, външни и вътрешни пазари и др.

ИАИ включва съобразно дейността си отделите „Икономика и управление на земеделието, храните и аграрна политика”, „Икономика и управление на организациите в земеделието и в селските райони” и „Обща администрация“. 

  • Продукция и услуги, които се предлагат
  • Разработва програми, стратегии, методики, нормативи, бизнес и инвестиционни проекти
  • Прави оценки на технологии и земеделски земи
  • Извършва консултантска дейност
  • Обучава докторанти
  • Участва в разработването на международни проекти
  • Изготвя анализи и пазарни проучвания в земеделието

 

Виж всички материали за Институт по Аграрна Икономика – София

Снимка: от сайта на Института

Форест Билдинг Къмпани ЕООД

Плевен
Производство и търговия с билки
ВИЖ ПРОФИЛА

Дойц Партс

Варна
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

''РУСКОВ - АГРО 2014'' ЕООД

Пловдив
Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Агрополихим АД

Варна
Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА