Геоситимарк ЕООД

Консултантски фирми в агро-сектора

“ГЕОСИТИМАРК” ЕООД е компания, която работи в областта на геодезията и кадастъра. Компанията извършва услуги в областта на:

  • Кадастъра /определяне и проверка на имотни граници; разделяне и обединяване на имоти; трасиране на имотни граници; отстраняване на грешки в кадастралния план; нанасяне на сгради/имоти в кадастъра и други/
  • Регулации и проектиране /изработване на план-схема за вертикално планиране; изработване и изменение на ПУП - план за регулация; изработване на парцеларни планове; изработване на нивелетен проект; създаване на работна геодезическа основа/
  • GPS измервания  /измервания с GPS геодезически приемници, обработка и интерпретиране на резултатите; геодезически мрежи за нуждите на кадастъра; създаване на високоточни геодезически мрежи за изследване на деформации; консултации по GPS измервания, обработка на резултатите, изравнение на мрежи; прецизна геометрична нивелация; трансформации за преход от една координатна система в друга/

 

Агростил ООД

Стара Загора
Селскостопанска техника, Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Агро мел 2011 ЕООД

Благоевград
Селскостопанска техника, Фуражи и хранителни добавки, Зърнопроизводство и търговия, Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

АГРОСЕЛС

Благоевград
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Земеделска Къща ООД

Сливен
Други селскостопански фирми, Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

Селкооп

София област
Софтуер за земеделие и ферми
ВИЖ ПРОФИЛА