Факултет по ветеринарна медицина ЛТУ

  • София град

    София 1797, бул. Климент Охридски 10, сграда А, каб. 104

  • ltu.bg

Факултетът по ветеринарна медицина на Лесотехническия университет изпълнява отговорната мисия да обучава студенти по специалността „Ветеринарна медицина“, включена в класификатора на областите на висше образование и професионалните направления в Република България, и според държавните изисквания, съгласувани с Директива на Европейската комисия за образование и признаване на професионална квалификация 36/2005 и допълнителната Дириктива на Европейския съюз 55/2013, както и акредитирани учебен план и учебни програми според българското законодателство.

Цел и задачи

Пред ФВМ стои основна цел, да се подготвят ветеринарни лекари с магистърска степен на обучение, способни да работят в диагностично-лечебната област на ветеринарномедицинската професия, в експертната дейност за контрол и безопасност на храните, в научноизследователския сектор, в административно-организационната и законотворческа функция и в други стопански както държавни, така и частни сектори, изискващи компетентност от ветеринарномедицинско естество.

В съответствие с тази цел са заложени няколко задачи, чрез които се обезпечава по-качествено образование, по-добра професионална комуникативност, по-функционално научно развитие и по-пълна реализация на обучаваните студенти след дипломиране с придобити компетенции от първия ден.

Декан
Проф. двмн Богдан Янев Аминков
Адрес: София 1797, бул. Климент Охридски 10, сграда А, каб. 105
Вътр. тел. (+359 2) 91 907/236
Директ. тел. (+359 2) 868 02 35
Факс: (+359 2) 862 28 30
E-mail:[email protected]

Зам. декан
Доц. двм Красимира Иванова Генова

Адрес: София 1797, бул. Климент Охридски 10, сграда А, каб. 105
Вътр. тел.(+359 2) 91 907/236
Директ. тел.(+359 2) 868 02 35
Факс:(+359 2) 862 28 30
E-mail:[email protected]

Зам. декан
Проф. двмн Емил Иванов Сапунджиев
Адрес: София 1797, бул. Климент Охридски 10, сграда А, каб. 105
Вътр. тел. (+359 2) 91 907/236
Директ. тел. (+359 2) 868 02 35
Факс: (+359 2) 862 28 30
E-mail:[email protected]

Инспектор редовно обучение
Инж. Доротея Хрисанова Вянева
Адрес: София 1797, бул. Климент Охридски 10, сграда А, каб. 104
Вътр. тел. (+359 2) 91 907/344
Директ. тел. (+359 2) 868 02 35
Факс: (+359 2) 862 28 30
E-mail:[email protected]

Инспектор редовно обучение
Инж. Мария Георгиева Починкова
Адрес: София 1797, бул. Климент Охридски 10, сграда А, каб. 104
Вътр. тел. (+359 2) 91 907/344
Директ. тел. (+359 2) 868 02 35
Факс: (+359 2) 862 28 30
E-mail:[email protected]

 

Снимка: ltu.bg

Гайда- 2009 ЕООД

Пловдив
Зеленчукопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Стоилов 07 ЕООД

Пловдив
Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

ИНДУСТРИАЛКОМПЛЕКТ АД

Пловдив
Фуражи и хранителни добавки
ВИЖ ПРОФИЛА

Лентови транспортьори ООД

Русе
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Тиксо Ленти

Пловдив
Печларство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА