Факултет по природни науки

Факултетът по природни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" има няколко катедри:

Биология

География, регионално развитие и туризъм

Растителна защита, ботаника и зоология

Физика и астрономия

Химия

Катедра Растителна защита, ботаника и зоология

 

Ръководител на катедрата: проф. д-р Димчо Захариев Иванов

Кабинет: Корпус 1, кабинет 205

Телефон: 054 830 495 / вътр. 225

 

Специалист: Севелина Александрова Стоянова

Кабинет: Корпус 1, кабинет 403

Телефон за връзка:054 830495 / вътр. 114

Мобилен телефон: 0895 522 540

Email: [email protected]

 

Сайт: http://anrzshu.oxxy.com/plant-protection

 

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Форма на обучение: редовна

Продължителност на обучението: 4 години (8 семестъра)

Специалност Растителна защита съчетава широка фундаментална агрономическа и научно-приложна подготовка по растителна защита. Завършилите могат да консултират, ръководят, организират и контролират опазването на земеделските култури от болести, неприятели и плевели на базата на задълбочени знания за тяхната биология, екология и съвременните екологосъобразни методи за борба; притежават умения за организиране и провеждане на фитосанитарен мониторинг; умело прилагат всички съвременни методи с цел ограничаване на употребата на пестициди; в максимална степен използват биологични препарати и други алтернативни средства, толерантни към полезните видове насекоми.

Образователно-квалификационна спепен: Магистър

Форма на обучение: Редовна и задочна

Продължителност на обучението: 2,3 или 4 семестъра

Магистърската програма по “Растителна защита” е естествено продължение на Бакалавърската програма на специалност “Растителна защита”. В Магистърската програма  студентите получават допълнителна интердисциплинарна подготовка, нови компетенции, улесняващи тяхната професионална реализация и конкурентност. Обучението в образователно-квалификационната степен “магистър” си поставя за цел да: Осигури задълбочаване и специализиране в областта на растителната защита чрез прибавяне на нови компетенции в подготовката на завършилите “бакалавър”; Разшири научно-теоретичната информация и предостави по-широки възможности за навлизане в консултантската, организационно-управленческата и научно-изследователската дейност;  Обогати подготовката на студентите в региони с население с полиетнически и мултикултурен състав и осигури по-широки възможности за обучение през целия живот. 

 

Деканско ръководство

 

Декан: доц. д-р Петинка Галчева

    Кабинет: Корпус 1, кабинет 307
    Телефон: + 359 54 830 376, + 359 54 830 495, вътр. 125, 162
    Факс: + 359 54 830 371
    e-mail: [email protected]
    приемно време: понеделник 11-13 часа

Зам.-декан по учебна дейност: доц. д-р Росица Владева

    Кабинет: Корпус 1, кабинет 307
    Телефон: + 359 54 830 376, + 359 54 830 495, вътр. 130, 197
    Факс: + 359 54 830 371
    e-mail: [email protected]
    приемно време: петък 10-12 часа

Зам.-декан по научноизследователска и художествено-творческа дейност: проф. д-р Цветеслава Иванова

    Кабинет: Корпус 1, кабинет 307
    Телефон: + 359 54 830 376, + 359 54 830 495, вътр. 130, 244
    Факс: + 359 54 830 371
    e-mail: [email protected]
    приемно време: вторник 13-15 часа

Зам.-декан по акредитация и качество: доц. д-р Росица Давидова

    Кабинет: Корпус 1, кабинет 307
    Телефон: + 359 54 830 376, + 359 54 830 495, вътр. 130, 225
    e-mail: [email protected]
    приемно време: петък 10-12 часа

Главен координатор на деканското ръководство: Красимира Димитрова

    Кабинет: Корпус 1, кабинет 307
    Телефон: + 359 54 830 376, + 359 54 830 495, вътр. 125
    Факс: + 359 54 830 371

E-mail: [email protected]

 

 

 

 

Снимка: от фейсбук-страницата на университета

Компютърна диагностика , сервиз и резервни части

София област
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Тейка ЕООД

Русе
Фуражи и хранителни добавки
ВИЖ ПРОФИЛА

СОЛТЕКС ГРУП ООД

Бургас
Био-производство и био-продукти, Браншови организации, Други селскостопански фирми, Фуражи и хранителни добавки
ВИЖ ПРОФИЛА

Косачки Трейд ЕООД

Стара Загора
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Контакт ВН ООД

София област
Семена и разсади, Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА