EcoCleaner - екорелогични почистващи препарати

Препарати за растителна защита,Животновъдство и търговия,Био-производство и био-продукти,Птицевъдство и търговия,Зайцевъдство и търговия

Ние сме производители и специалисти в областта на екологичното почистване и съвременната хигиена във всички сфери на човешката дейност. Произвеждаме широка гама екологични и безопасни почистващи препарати за бита, здравеопазването, хотелиерството, хранително-вкусовата промишленост, индустрията и животновъдството. 
Екологичните продукти са три групи и са разпределени в сектори, съобразени с нуждите на всеки клиент от съответния отрасъл. 
ECONOMIC - отделители на водна основа 
ZIMBIOSE – ензими 
PROBIOTICS – пробиотици 
Като притежател на европейски сертификати за качество по ISO 9001:2008/2014 и ISO 14001 от CHRISAL-Белгия ние даваме своята гаранция за качeството на произвежданите от нас продукти и безупречния ефект при почистване. 
web: chrisalbalkanrvd.com 
e-shop: ecocleaner.bg