Добруджански Земеделски Институт – Генерал Тошево

Добруджанският земеделски институт е създаден през 1951 г. с Постановление на Министерски съвет № 236 като селскостопански научно-изследователски институт “За развитие на селското стопанство, водоснабдяването и електрификацията на Добруджа”. Началото е поставено от малък научен екип още през 1941 г. със създаването на Земеделския изпитателен институт в град Добрич. През 1976 г. се открива Лабораторният комплекс в града и до 1981 г. той се оборудва с най-модерните за времето си вегетационни съоръжения.

Основни направления на научните изследвания

Добруджански земеделски институт има 3 научни отдела: “Селекция на зърнено-житни и бобови култури”, “Селекция на слънчоглед” и “Агротехника”.

Отдел „Селекция на зърнено-житни и бобови култури”:

Работи за създаване на нови високопродуктивни сортове обикновена и твърда пшеница, тритикале и ечемик, устойчиви на различни видове абиотичен и биотичен стрес, чрез:

 • обогатяване на генофонда от зърнено-житни култури с нови форми;
 • проучване на тяхната екологична пластичност и стабилност;
 • създаване на генетично разнообразие по пътя на междусортовата и отдалечената хибридизация; 
 • проучване на устойчивостта на селекционните материали към абиотичен стрес;
 • генетико-селекционни изследвания с цел повишаване на адаптивния потенциал;
 • анализ на устойчивостта към брашнеста мана, кафява и черна ръжда на полски инфекциозен фон;
 • установяване на измененията в расовия състав на патогените, изясняване на типа на създадената устойчивост и нейната стабилност;
 • биохимичен анализ на изходен селекционен материал, перспективни линии и нови сортове;
 • оценка на физичните свойства на зърното, силата на брашното и хлебопекарните качества.

Основните задачи в селекционно-подобрителната работа при бобовите култури (обикновен зрял фасул, пролетен фуражен грах, леща и нахут) са:

селекционна оценка и описание на ценните генотипове;
създаване на изходен селекционен материал;
разработване и прилагане на нови ефикасни селекционни методи и създаване на нови сортове бобови култури, устойчиви на абиотични и биотични стресови фактори, с висока и стабилна продуктивност, подходящи за механизирано отглеждане.


Отдел „Селекция на слънчоглед”:

Добруджански земеделски институт е единственият селекционен център в България, в който се провежда целенасочена научно-изследователска дейност по основната за страната маслодайна култура – слънчогледа. Работата е насочена към:

 • събиране, създаване, проучване и поддържане на колекция от нови изходни материали с добри качества;
 • създаване на линии, възстановители на фертилността, линии с нормална цитоплазма и техните стерилни аналози /А линии/ на В линии; проучване на комбинативната им способност и включване на най-добрите линии в хибридни комбинации за изпитване в конкурсни опити;
 • създаване на нови хибриди с повишена продуктивност, устойчиви към икономически важни болести и паразита синя китка;
 • изготвяне на биохимична характеристика на сортовете, хибридите и техните родителски линии;
 • създаване на система за поддържане и размножаване на родителските линии на признати хибриди;
 • внедряване в производството на признати хибриди;
 • съхранение, проучване и поддържане на уникалната за страната ни колекция от образци едногодишни и многогодишни видове от род Helianthus L., регистрирани към FAO.


Отдел „Агротехника ”:

Изследователската работа се провежда в следните тематични направления:

 • редуване на културите в сеитбообращения за конвенционално и алтернативно производство;
 • системи на обработка на почвата в сеитбообращението;
 • система на торене на културите в сеитбообращение; агрономически, агрохимични и агрофизични аспекти на почвеното плодородие;
 • сортова агротехника и генотипна специфика на храненето;
 • интегрирана борба с плевелите по полските култури; технологични аспекти на механизацията при отглеждане на полски култури.


От 1953 г в Добруджански земеделски институт функционира “Експериментална база” със статут за проверка и внедряване на научните постижения:

 • ускорено размножаване на нови сортове и хибриди;
 • производство на елитни семена с цел сортоподдържане;
 • отглеждане на племенни разплодни животни.

Продукция и услуги, които се предлагат:

В Добруджански земеделски институт са създадени над 100 сорта зърнено-житни култури.

Институтът е в състояние да обезпечава със семена до 75% от производствените площи със зърнено-житни култури в Република България. Институтът предлага:

 • 15 сорта обикновена пшеница: Енола, Божана, Косара, Рада, Пчелина, Горица, Кристи, Лазарка, Драгана, Кристал, Калина, Карина, Киара, Галатея и Мерилин;
 • 4 сорта твърда пшеница: Мирела, Мелина, Мирабел и Северина;
 • 5 сорта тритикале: Колорит, Акорд, Атила, Добруджанец и Респект;
 • 2 сорта зимен ечемик: Ахат и Тангра;
 • нови хибриди слънчоглед: Рада, Яна, Алпин, Валин, Велека, Вокил, Михаела, Велко, Габи, Сава, Дея, Дивна, Теди, Линзи и Деведа;
 • 4 сорта зрял фасул: ГТБ Скития, ГТБ Устрем, ГТБ Блян и Еликсир;
 • сорт леща Илина;
 • сорт грах Кристал.

 

Виж всички материали за Добруджански Земеделски Институт – Генерал Тошево

Снимка: от сайта на Института

Дизелор ЕООД

София област
Селскостопанска техника, Фуражи и хранителни добавки, Зърнопроизводство и търговия, Животновъдство и търговия, Зеленчукопроизводство и търговия, Овощарство и търговия, Лозарство и винарство, Софтуер за земеделие и ферми, Други селскостопански фирми, Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

Хлебозавод Кюстендил ООД

Кюстендил
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

ЗП''Жельо Радев Иванов''

Сливен
Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

САВАШ АГРО ЕООД

Стара Загора
Софтуер за земеделие и ферми
ВИЖ ПРОФИЛА