Дизелор ЕООД

Селскостопанска техника,Фуражи и хранителни добавки,Зърнопроизводство и търговия,Животновъдство и търговия,Зеленчукопроизводство и търговия,Овощарство и търговия,Лозарство и винарство,Софтуер за земеделие и ферми,Други селскостопански фирми,Консултантски фирми в агро-сектора

Фирма Дизелор EOOД се е доказала като професионалист в продажбата и доставката на течни горива за селско стопанство, транспорт, отопление и производство. 

Като един от основните отрасли в България, земеделието е повсеместно разпространено. Именно по тази причина, дейността на Дизелор да доставя и транспортира течни горива до българските земеделски производители също покрива територията на цяла България. Експресните и навременни доставки се извършват със съвременен автопарк от 10 цистерни, оборудвани с всички модерни средства за контрол и управляван от професионалните шофьори на компанията.

Освен доставката на течни горива за земеделието, всеки селскостопански производител получава постоянни консултации и съвети във връзка със законови изменения и задължения, възможности и облекчения. 

За започналата кампания по подпомагане с ваучери за дизелово гориво, фирмата издаде документ с разяснения, за да отговори на най-често задаваните въпроси на земеделските производители. Дизелор своевременно научава всякакви изменения и новости и поема отговорността да информира своите клиенти.