Боноил

Зърнопроизводство и търговия

Предприятие за преработка на маслодайни култури

Предприятието е създадено през 2007 г. и е утвърдено като един от най-големите производители на растителни масла в България. Дейността на предприятието включва: закупуване и съхранение на маслодайни култури с лицензирани компании за търговия със зърно, производство и търговия на: сурови масла, рафинирани масла и слънчогледово кюспе. Продукцията се реализира на местния и външния пазар. Боноил е член на съюза на масларите в България - http://www.sunoil-bg.org.
Предприятието се разполага на площ от 28000 кв.м. , от които 6000 кв.м. е застроена площ /складове за зърно, производствени помещения, административна сграда/. Компанията изкупува и има възможност за съхранение на зърно  до 12 хиляди тона маслодайни култури.

Вместимостите са с капацитет от 1000 тона, а рафинираното олио се съхранява в съдове от неръждаема стомана с капацитет от 800 тона.
Пресите за олио използват най-новите технологии и са с капацитет 100 тона слънчоглед за 24 часа. Това дава възможност на предприятието да изкупува маслодайни култури през цялата година.

Капацитетът на новоизградената рафинерия е 100 тона / 24 часа и включва всички технологични етапи: неутрализиране, избелване, кристализация и дезодорация. Те са извършени от инсталацията на най-високо технологично ниво, което гарантира отлично качество на крайния продукт, съобразен с всички европейски стандарти.

Предприятието разполага със собствена лаборатория. Квалифицираният персонал в лабораторията провеждат денонощен контрол върху всички продукти и по време на всички етапи от производствения процес.

В предприятието се използват спомагателни материали фосфорна киселина, лимонена киселина, натриева основа, сол и др. Спомагателните материали се приемат на база сертификати за качество, придружени от информационен лист за безопасност, изготвени от фирмите доставчици. При възможност заводската лаборатория контролира нормативните показатели за съответния материал.

SGS ПРОТОКОЛИ ОТ ИЗПИТВАНЕ

Страбо ЕООД

София област
Селскостопанска техника,Фуражи и хранителни добавки,Зърнопроизводство и търговия,Животновъдство и търговия,Зеленчукопроизводство и търговия,Овощарство и търговия,Лозарство и винарство,Био-производство и био-продукти,Птицевъдство и търговия,Зайцевъдство и търговия,Отглеждане и пазар на охлюви,Производство и търговия с билки,Култивиране на гъби и търговия,Други селскостопански фирми,Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

ООО "Завод Харьковагромаш"

София област
Селскостопанска техника,Семена и разсади,Зърнопроизводство и търговия,Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ

Видин
Печларство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Прима-Димов ООД

Добрич
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Панакс Тек ООД

София град
Био-производство и био-продукти,Производство и търговия с билки,Семена и разсади
ВИЖ ПРОФИЛА