Биовет АД

Други селскостопански фирми

БИОВЕТ АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните. Фирмата разработва междинни продукти и активни субстанции за фармацевтичната промишленост.

  БИОВЕТ също произвежда ензими и ензимни комплекси за употреба в животновъдството за по-добро усвояване на фуража и по-добра продуктивност.

 

  Фирмата се стреми да съчетава традиции и новаторски дух, фокусирани върху едно пълноценно партньорство със всички свои клиенти, целта на което е постигане на ефективно и печелившо животновъдство.

 

ИСТОРИЯ
През изминалите десетилетия производството на Биовет се е определяло според променящите се изисквания на пазара. Фирмата започва производствената си дейност през 1961 година с хлортетрациклин. БИОВЕТ може да се похвали с над 50 годишна история, съчетана с традиции в производството на продукти с приложение във ветеринарномедицинската практика. Днес продуктовото портфолио включва над 80 продукта, които се продават в повече от 80 страни в света.
От основаването си до днес фирмата е разширила производствения си капацитет значително и на този етап разполага с:
- специализирани ферментационни мощности,
- цехове за производство на химически технически продукти,
- цех за изолиране и пречистване на химически чисти активни субстанции,
- самостоятелна сграда за производство на гранулирани премикси, лаборатории за контрол на качеството – от входящите суровини до готовата продукция,
- редица помощни съоръжения, включително съвременна пречиствателна станция за ограничаване замърсяването на околната среда, собствен институт за научно-развойна дейност,
- модерен корпус за производство на готови лекарствени форми,
- когенерационна централа за производство на електроенергия и пара.
Фирмата направи значителни инвестиции в обновяването на производствените сгради и съоръжения, като автоматизира дигитално производствения процес, изгради модерни лаборатории и складови помещения. Понастоящем производствено-административният комплекс се простира на площ от около 150 000 м2.

 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Биовет АД произвежда своята продукция на 4 производствени площадки:в гр. Пещера, Ботевград и Разград. Фирмата разполага и с производствени мощности в Македония.
Административното управление, института за научно-развойна дейност и основните производствени мощности се намират в гр.Пещера.


През 2002 Биовет придоби самостоятелен завод в Ботевград за производство на ензими и ензимни комплекси–за хранителни и индустриални цели като част от стратегията за разнообразяване на производствената листа.
Третата производствена мощност се намира в Разград, където се извършва производство на ветеринарни продукти и субстанции за хуманната медицина, а четвъртата - Щип , Македония. Производствените мощности там бяха придобити от Актавис (БАЛКАНФАРМА) през юли 2005г.

Фенс Конструкт ЕООД

Стара Загора
Селскостопанска техника, Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Chemjet

София област
Препарати за растителна защита, Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА

А-Жар ООД

София област
Производство и търговия с билки
ВИЖ ПРОФИЛА