Българска национална асоциация за развитие на биволовъдството

 • Шумен

  Шумен, ул.”Симеон Велики” 3

 • 08x xxx xxx покажи

  [email protected]

Описание на дейността:

 • Да подпомага, обединява и насочва усилията и дейността наnчленовете си за развъждане, селекция и създаване на условия за повишаванеnна икономическата ефективност от отглеждането на биволите в страната и увеличаване на техния брой. 
 • Да допринася за повишаване на генетическия потенциал на националната популация биволи, чрез прилагане на съвременни селекционни методи, които са в унисон с пазарното стопанство. 
 • Да съдейства за създаване на условия за увеличаване на печалбатаnот отглеждането на биволи чрез осигуряване на оптимални изкупни цени наnбиволовъдната продукция и нейната реализация на вътрешните и външниnпазари под формата на генетичен материал и деликатесни биволски млечни иnмесни продукти.nnЗа изпълнение на поставените, БНАРБ решава следните основни задачи: 
 • Представлява членовете си и осъществява встестранна защита на интересите им пред всички органи и институции.
 • Координира дейността на всички заинтересовани институции, фирми, акционерни дружества, фермерии и др. за реализиране и задачите на БНАРБ. 
 • Проучва икоонмическите, финансови и правни въпроси, свързани с генетическото усъвършенстване и внедряването на нови технолиги в биволовъдството по програмите на ЕС.
   

Снимка: pixabay.com

ЕТ Китаиско Цвете

Монтана
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

ТЕХНОАГРИ - ЯМБОЛ ЕООД

Ямбол
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

НЕКСГИС Технологии ООД

Стара Загора
Софтуер за земеделие и ферми
ВИЖ ПРОФИЛА

ВА Консулт ООД

Русе
Софтуер за земеделие и ферми
ВИЖ ПРОФИЛА

Deutz Parts

Варна
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА