Българска асоциация за биодинамично земеделие

  • Благоевград

    Благоевград, ул. "Петър Зографски" №4, вх.А, ап.29

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

Описание на дейността:

- Стимулиране и подпомагане на научните изследвания в областта на био-динамичното земеделие;

- Съдействие за професионална квалификация на специалисти в тази област;

- Разпространение на научна информация и знания;

- Развиване на връзки и сътрудничество с подобни организации в страната и чужбина, биодинамично сертифициране на селскоктопанска продукция, семепроизводство, педагогика и терапия;

- Повишаване културата на земеделците и потребителите на селскоктопанска продукция по отношение на почвеното плодородие, растителната защита, ефективното животновъдство и качествата на хранителните продукти чрез осигуряване на стимули и достъп до специализирана информация, поддържане контакти със сродни организации и институции;

- Осъществяване на информационна дейност по проблемите на биодинамичното земеделие чрез книгоиздаване и други средства за информация;

- Участие в изследователски програми и проекти.

 

Снимка: pixabay.com

 

Фодър Солюшънс България ООД

София област
Селскостопанска техника,Фуражи и хранителни добавки,Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Субиги ЕООД

Сливен
Печларство и търговия,Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

"Некст левел инженеринг" ООД

София град
Селскостопанска техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

ЗП''Жельо Радев Иванов''

Сливен
Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Хляб и хлебни изделия ООД

Стара Загора
Био-производство и био-продукти
ВИЖ ПРОФИЛА