Българска асоциация за биодинамично земеделие

  • Благоевград

    Благоевград, ул. "Петър Зографски" №4, вх.А, ап.29

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

Описание на дейността:

- Стимулиране и подпомагане на научните изследвания в областта на био-динамичното земеделие;

- Съдействие за професионална квалификация на специалисти в тази област;

- Разпространение на научна информация и знания;

- Развиване на връзки и сътрудничество с подобни организации в страната и чужбина, биодинамично сертифициране на селскоктопанска продукция, семепроизводство, педагогика и терапия;

- Повишаване културата на земеделците и потребителите на селскоктопанска продукция по отношение на почвеното плодородие, растителната защита, ефективното животновъдство и качествата на хранителните продукти чрез осигуряване на стимули и достъп до специализирана информация, поддържане контакти със сродни организации и институции;

- Осъществяване на информационна дейност по проблемите на биодинамичното земеделие чрез книгоиздаване и други средства за информация;

- Участие в изследователски програми и проекти.

 

Снимка: pixabay.com

 

БМ-3 ИНВЕСТ ЕООД

Благоевград
Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Багер Хидравлика 2 ООД

Пловдив
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Алба Групс

Стара Загора
Лозарство и винарство, Био-производство и био-продукти, Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Торо Агро

Стара Загора
Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА