Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция

Описание на дейността:


•    Да представлява и защитава интересите на своите членове пред всички държавни и общински органи, както и пред институциите на Европейския Съюз;
•    Да лобира пред изпълнителната и законодателната власт в полза на бранша.
•    Да подпомага и насърчава своите членове за развитие на ефективно българско оранжерийно производство.
•     Да обединява усилията на членовете си за развитие на лоялна конкуренция, постигане на колегиална солидарност и професионално взаимодействие.
•    Да оказва съдействие при решаване на проблемите и потребностите на своите членове.
•    Да проучва и търси решения на правните, икономическите и технологичните проблеми свързани с оранжерийното производство, с което пряко да влияе за подобряваване на качеството на продукцията и цялостните взаимоотношения между производители и потребители.
•    Да служи като информационна база на своите членове, държавните институции и други организации имащи отношение към оранжерийното производство.
•    Да разработва и осъществява проекти, прогнози и стратегически планове за цялостно подпомагане развитието на оранжерийното производство и интегрирането му към общата селскостопанска политика на страните от Европейския Съюз.
•    Да съдейства за въвеждане на европейските изисквания и стандарти за производство на качествена и безопасна продукция, с цел повишаване на конкурентоспособността и експортния потенциал на своите членове.

 

Снимка: pixabay.com

Агритоп ЕООД

София област
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

СИСАС БГ

Пловдив
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Тракбул ООД

Стара Загора
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Мадия - Мария Спасова ЕТ

Велико Търново
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

Шайен ООД

Бургас
Био-производство и био-продукти, Овощарство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА