Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция

Описание на дейността:


•    Да представлява и защитава интересите на своите членове пред всички държавни и общински органи, както и пред институциите на Европейския Съюз;
•    Да лобира пред изпълнителната и законодателната власт в полза на бранша.
•    Да подпомага и насърчава своите членове за развитие на ефективно българско оранжерийно производство.
•     Да обединява усилията на членовете си за развитие на лоялна конкуренция, постигане на колегиална солидарност и професионално взаимодействие.
•    Да оказва съдействие при решаване на проблемите и потребностите на своите членове.
•    Да проучва и търси решения на правните, икономическите и технологичните проблеми свързани с оранжерийното производство, с което пряко да влияе за подобряваване на качеството на продукцията и цялостните взаимоотношения между производители и потребители.
•    Да служи като информационна база на своите членове, държавните институции и други организации имащи отношение към оранжерийното производство.
•    Да разработва и осъществява проекти, прогнози и стратегически планове за цялостно подпомагане развитието на оранжерийното производство и интегрирането му към общата селскостопанска политика на страните от Европейския Съюз.
•    Да съдейства за въвеждане на европейските изисквания и стандарти за производство на качествена и безопасна продукция, с цел повишаване на конкурентоспособността и експортния потенциал на своите членове.

 

Снимка: pixabay.com

AdBlue / АдБлу

София област
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

СТАТУС БГ

Варна
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

Комосс ООД

София област
Семена и разсади,Овощарство и търговия,Био-производство и био-продукти
ВИЖ ПРОФИЛА

Свемар Агро ООД

Варна
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА