Българска Асоциация на Малинопроизводителите и Ягодоплодните (БАМ-Я)

 • Ловеч

  Ловеч, ул. "Търговска" 2, ет.3, офис 1 (централен офис) и Лозница, ул. "Пенчо Кубадински" 26 А (седалище)

 • 08x xxx xxx покажи

  [email protected]

  bam-bg.com

Цели на Бълфарска асоциация на малинопроизводителите:

 • Представляването, подпомагането и насърчаването на малинопроизводителите на територията на Република България с оглед извършваните от тях дейности и да се грижи за интересите на членовете си пред държавните и общинските органи, както и пред други органи и организации;
 • Събирането, обобщаването и предоставянето на своите членове стопанска и друга информация;
 • Подпомагането развитието на ефективно производство на малини чрез подобряване на пазарната и технологична инфраструктура и стратегическа инвестиционна политика, насочени към постигане на европейските стандарти в дейността на земеделските производители; развитието на селските райони в съответствие с най-добрите екологични практики, чрез създаване на алтернативна заетост, диверсификация на икономическите дейности и създаване на необходимата инфраструктура, което ще доведе до подобряване на условията за живот, ще увеличи възможностите за получаване на доходи и възможностите за работа за хората, живеещи в селските общности;
 • Съдействие на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез предоставяне на различни услуги, подпомагане установяването на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и други.

 

Лице за контакт: Божидар Петков, председател

 

Снимка: от сайта на Асоциацията