Българска асоциация на билкарите и гъбарите

  • София град

    София, ул. „Метличина поляна” 15

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

Асоциацията има следните цели:

1. Да обединява всички физически и юридически лица, работещи в областта на билко и гъбо производството, както и в областта на търговията с билки, гъби и диворастящи плодове за защита на техните професионални и материални интереси;

2. Да работи за опазване и съхранение на естествените находища от билки, гъби и диворастящи плодове в страната;

3. Да работи за разширяване на находищата от билки, гъби и диворастящи плодове, чрез култивирането им;

4. Да работи за превръщане на билко и гъбо производството и търговията с билки, гъби и диворастящи плодове в траен поминък на населението в определени географски райони;

5. Да съдейства за създаването и приемането на законопроекти, като дава мнения за отстраняването на празноти, противоречия в нормативната уредба, касаеща дейността на билкарите и гъбарите в РБългария;

6. Да установява и поддържа международни контакти със сродни организации, както и с други международни неправителствени органи, институции и организации от Европейския съюз и други региони.

 

Фейсбук-страница: влез

 

Снимка: pixabay.com

НИК Електроникс ООД

София област
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Индустриалтехник АД

Стара Загора
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

"Агро Консулт Сървиз"

Пловдив
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

Черноморски фураж АД

Сливен
Фуражи и хранителни добавки
ВИЖ ПРОФИЛА