Асоциация за защита на редки автохтонни породи - Калоферска дългокосместа коза

  • Пловдив

    град Калофер, ул. „Рада Войвода 10”

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]bg

Асоциацията си е поставила задачата да представлява, подпомага и насърчава козевъдите на Калоферска дългокосместа коза на територията на Република България с оглед извършваните от тях дейности и да се грижи за интересите на членовете си пред държавните и общинските органи, както и пред други органи и организации, институциите на Европейския Съюз и др.

Основни задачи:

Да събира, обобщава и предоставя на своите членове полезна стопанска, техническа и финансова информация;

Да подпомага развитието на ефективно и конкурентно производство в сектор месо и мляко чрез подобряване на пазарната инфраструктура и стратегическата инвестиционна политика, насочени към достигане на европейските стандарти в дейността на земеделските производители в сектор козевъдство;

Да съдейства на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез предоставяне на различни услуги, подпомагане установяването на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др; „

Да популяризира възможностите, продуктите и услугите на своите членове и съдейства в установяването на делови връзки с потенциални партньори от страната и чужбина;

Да издига престижа на бранша пред обществото чрез постигане на професионално единство и защита на интересите на работещите в сектора;

Да съдейства за повишаване на квалификацията на своите членове във връзка с въвеждане на новите изисквания чрез организиране на семинари и конференции по важни и актуални теми;

Да работи за създаване на проекти за международно сътрудничество и развитие на отношенията в неправителствения сектор;

Да ускорява процеса на адаптиране на сектора към изискванията и стандартите на ЕС, като популяризира нормативната база и информира превантивно своите членове за възможните изменения на съществуващите норми.

Снимка: pixabay.com

АГРОДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД

Пазарджик
Овощарство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

АГРИМАСТЕР ООД

Кюстендил
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Оптиком ООД

Стара Загора
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Еупро БГ

Стара Загора
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА