Асоциация за защита на редки автохтонни породи - Калоферска дългокосместа коза

  • Пловдив

    град Калофер, ул. „Рада Войвода 10”

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

Асоциацията си е поставила задачата да представлява, подпомага и насърчава козевъдите на Калоферска дългокосместа коза на територията на Република България с оглед извършваните от тях дейности и да се грижи за интересите на членовете си пред държавните и общинските органи, както и пред други органи и организации, институциите на Европейския Съюз и др.

Основни задачи:

Да събира, обобщава и предоставя на своите членове полезна стопанска, техническа и финансова информация;

Да подпомага развитието на ефективно и конкурентно производство в сектор месо и мляко чрез подобряване на пазарната инфраструктура и стратегическата инвестиционна политика, насочени към достигане на европейските стандарти в дейността на земеделските производители в сектор козевъдство;

Да съдейства на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез предоставяне на различни услуги, подпомагане установяването на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др; „

Да популяризира възможностите, продуктите и услугите на своите членове и съдейства в установяването на делови връзки с потенциални партньори от страната и чужбина;

Да издига престижа на бранша пред обществото чрез постигане на професионално единство и защита на интересите на работещите в сектора;

Да съдейства за повишаване на квалификацията на своите членове във връзка с въвеждане на новите изисквания чрез организиране на семинари и конференции по важни и актуални теми;

Да работи за създаване на проекти за международно сътрудничество и развитие на отношенията в неправителствения сектор;

Да ускорява процеса на адаптиране на сектора към изискванията и стандартите на ЕС, като популяризира нормативната база и информира превантивно своите членове за възможните изменения на съществуващите норми.

Снимка: pixabay.com

Сивес Груп ЕООД

Силистра
Животновъдство и търговия, Фуражи и хранителни добавки
ВИЖ ПРОФИЛА

ЕТ „Шкодра Н Николай Петров”

Плевен
Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

АГРО КЪМПАНИ 2017 ЕООД

Перник
Семена и разсади, Торове и подхранващи вещества, Фуражи и хранителни добавки
ВИЖ ПРОФИЛА

Ролв Техник

Велико Търново
Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА