Асоциация за развъждане на породата Лакон в България

Асоциация за развъждане на породата Лакон в България е независимо юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, което е учредено и осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на Република България и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Асоциацията е регистрирана с Решение №253 от 28.07.2014 г на Пловдивски окръжен съд – търговско отделение да извършва развъдна дейност, съгласно чл. 20 от Закона за животновъдството.

Асоциацията е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 20140905001.

Снимка: Facebook-страницата на Асоциацията

Аркус Агро ЕООД

Велико Търново
Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Агри Маркет БГ

Пловдив
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

ПКП 2018 ЕООД

Варна
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Бендида Агро ООД

Пловдив
Препарати за растителна защита,Торове и подхранващи вещества,Семена и разсади,Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

Гебешев

Силистра
Овощарство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА