Асоциация за развъждане на породата Лакон в България

Асоциация за развъждане на породата Лакон в България е независимо юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, което е учредено и осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на Република България и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Асоциацията е регистрирана с Решение №253 от 28.07.2014 г на Пловдивски окръжен съд – търговско отделение да извършва развъдна дейност, съгласно чл. 20 от Закона за животновъдството.

Асоциацията е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 20140905001.

Снимка: Facebook-страницата на Асоциацията

НЗР

София област
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

Лентови транспортьори ООД

Русе
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Компютърна диагностика , сервиз и резервни части

София област
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Машио Гаспардо България ЕООД

София област
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА