Асоциация за развъждане на местни автохтонни породи в България

  • Пловдив

    Карлово, ул. „Граф Игнатиев 7А”

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

Съхраняването на породи, които са с доказан местен - автохтонен български произход и увеличаването на техните популации.

Асоциацията и обединените в нея клубове си поставят и следните да работят за запазването и обогатяването на биологичното разнообразие;

  • да полагат годишни грижи за опазване, видово обогатяване и увеличаване на местните породи;
  • да възпитават своите членове в любов към отечеството и родната природа, да работят за повишаването на агро - екологичната и животновъдната култура; да популяризират природозащитните и демократични идеи и принципи на организацията;
  • да отстояват независимостта на Асоциацията и развиват отношения на другарство, взаимопомощ и етичност между членовете си да сигнализира държавните институции за необходимостта от решаване на неотложни проблеми, имащи пряко или косвено отношение към развъдните дейности;
  • да зещитават интересите на членовете си; на опазване на интелектуалната собственост на членовете й, разпространяване и прилагане на добрите земеделски практики, принципите на устойчивото и биологично производствоnизискванията за опазване на околната среда.

Фейсбук-страница на Асоциацията

Снимка: Pixabay.com