Асоциация за развъждане на Черношарената порода в България

Описание на дейността:

Създава и поддържа Национална родословна (племенна) книга на Черношареното говедо (ЧШГ) и Холщайна в България; 

Издава зоотехнически сертификати за чистопородни животни от ЧШГ и Холщайна в България, семенна течност, яйцеклетки и ембриони; поддържа информационна система (база данни) за всички контролирани и регистрирани животни от ЧШГ и Холщайна и осигурява бърза и пълна информация за своите членове; 

Разработва и прилага Селекционна програма на ЧШГ и Холщайна, целяща постигане на максимален генетичен прогрес на популацията в България; изпълнява следните дейности, осигуряващи прилагането на селекционната програма:

- тестиране на млади бици за целите на Изкуственото осеменяване (ИО);- отбор и одобряване на доказани бици-подобрители за целите на ИО (както произведените в страната, така и вноса от други страни);
-  одобряване на бици за естествено осеменяване;
-  отбор на крави за майки на бици; 
-  отбор на бици за бащи на бици;
-  други дейности, подпомагащи прилагането на Селекционната програма, които не противоречат на законите в нашата страна; извършва преценката по екстериор и тип (линейно-описателната класификация) на кравите и биците от Черношареното говедо и Холщайна в България.

Асоциацията препоръчва прилагането на най-подходящия подбор за осъщесвяване на целите по чл. 9 като изготвя и организира изпълнението на индивидуалните и групови случни планове, съобразно селекционната програма; подпомага производството, вноса и износа на висококачествен генетичен материал - животни, семенна течност, яйцеклетки и ембриони.
 

Фейсбук-страница: https://www.facebook.com/pg/archshpb/about/

Снимка: от Фейсбук-страницата на Асоциацията

Метални конструкции БОГИ

София област
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

АГРИЕН ЕООД

София област
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Агрекс БГ

Добрич
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА