Асоциация за развъждане на Черношарената порода в България

Описание на дейността:

Създава и поддържа Национална родословна (племенна) книга на Черношареното говедо (ЧШГ) и Холщайна в България; 

Издава зоотехнически сертификати за чистопородни животни от ЧШГ и Холщайна в България, семенна течност, яйцеклетки и ембриони; поддържа информационна система (база данни) за всички контролирани и регистрирани животни от ЧШГ и Холщайна и осигурява бърза и пълна информация за своите членове; 

Разработва и прилага Селекционна програма на ЧШГ и Холщайна, целяща постигане на максимален генетичен прогрес на популацията в България; изпълнява следните дейности, осигуряващи прилагането на селекционната програма:

- тестиране на млади бици за целите на Изкуственото осеменяване (ИО);- отбор и одобряване на доказани бици-подобрители за целите на ИО (както произведените в страната, така и вноса от други страни);
-  одобряване на бици за естествено осеменяване;
-  отбор на крави за майки на бици; 
-  отбор на бици за бащи на бици;
-  други дейности, подпомагащи прилагането на Селекционната програма, които не противоречат на законите в нашата страна; извършва преценката по екстериор и тип (линейно-описателната класификация) на кравите и биците от Черношареното говедо и Холщайна в България.

Асоциацията препоръчва прилагането на най-подходящия подбор за осъщесвяване на целите по чл. 9 като изготвя и организира изпълнението на индивидуалните и групови случни планове, съобразно селекционната програма; подпомага производството, вноса и износа на висококачествен генетичен материал - животни, семенна течност, яйцеклетки и ембриони.
 

Фейсбук-страница: https://www.facebook.com/pg/archshpb/about/

Снимка: от Фейсбук-страницата на Асоциацията

Борисов Метал ЕООД

Добрич
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Косачки Трейд ЕООД

Стара Загора
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Катлея трейд

Враца
Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

ЕТ Нефес - Нуршен Акиф

Русе
Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА