Асоциация за Българското родопско говедо и Джерсея

  • Пловдив

    Смолян, ул.”Зорница” 3, бл.21, вх.В, ап.34

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

Описание на дейността:

Повишаване на ефективността от отгреждане на Българското родопско говедо чрез подобряване на основните продктивни признаци, съобразно националните и световни тенденции, при съхраняване на ценните биологични качества на поордата - добра адаптимна способност, висока плодовитост, жизнеспособност и дълголетие;

Популяризиране на породата Джерсей в България, създаване на най - благоприятни условия за максимално рейлизране на високите и генетични заложби и насочване на селекцията към достигане на европейски нива на продуктивност и стандарти за качество на продукцията;

Издирване и съхраняване на генофонда на Родобското късорого говедо - майчина порода на Българското родопско - като част от генетичното разнообразие на планетата, източник на информация за миналото и безценен резерв за бъдещето развитие на говедата.

Снимка: pixabay.com