Асоциация за автохтонни породи кози в България

  • Перник

    Перник, кв.” Твърди ливади”, бл.51, вх.Б, ап.90

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

Приоритети за Асоциацията са:

  • Съхраняване на българските автохтонни породи и отродия кози и увеличаването на техните популации.
  • Опазване на характерни екологични хабитати, обитавани традиционно от автохтонни породи и отродия кози.
  • Опазване на интелектуалната собственост на членовете на Асоциацията, разпространяване и прилагане на добрите земеделски практики, принципите на устойчивото земеделие и изискванията за опазване на околната среда.
  • Съхраняване на традиции и продукти, свързани с отглеждане, селекция и използване на български местни (автохтонни) породи и отродия.

Средства за постигане целите на Асоциацията:

1. Организиране, разработване и осъществяване на проекти и програми, допринасящи за постигане на формулираните;

2. Сътрудничество с международни, национални и местни правителствени и неправителствени организации;

3. Подкрепа на други национални и местни организации, които имат сходни и задачи;

4. Публикуване или подкрепяне публикуването на периодични издания и книги, посветени на проблематиката по която работи сдружението;

5. Организиране и провеждане на международни и национални конференции и други форуми, дискусии, посветени на проблематиката, по която работи сдружението;

6. Провеждане на образователни, квалификационни и други мероприятия по теми, свързани с дейността.

7. Набиране на дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица, които да бъдат използвани за постигане.

8. Извършване на имуществени вноски от членовете на сдружението.

 

Фейсбук: https://www.facebook.com/AAGBB.org

Лице за контакт: Атанас Вучков

Снимка: Фейсбук профил на Асоциацията