Асоциация на земеделските производители в България

  • София град

    София 1606, ул. „Владайска“ 29, ет. 1

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

    azpb.org

Целите на Сдружението са:

1. Представляване, подпомагане и насърчаване на земеделските производители на територията на Република България с оглед извършваните от тях дейности и да се грижи за интересите на членовете си пред държавните и общинските органи, както и пред други органи и организации;

2. Събиране, обобщаване и предоставяне на своите членове стопанска и друга информация.;

3. Подпомагане на развитието на ефективно земеделско производство и конкурентен хранително преработвателен сектор, чрез подобряване на пазарната и технологична инфраструктура и стратегическа инвестиционна политика, насочени към достигане на европейските стандарти в дейността на земеделските производители;

4. Развиване на селските райони, в съответствие с най-добрите екологични практики, чрез създаване на алтернативна заетост, диверсификация на икономическите дейности и създаване на необходимата инфраструктура, което ще доведе до подобряване на условията за живот, ще увеличи възможностите за получаване на доходи и възможностите за работа за хората, живеещи в селските общности.

5. Съдействие на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез предоставяне на различни услуги, подпомагане установяването на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др;
 

Лице за контакт: Теодора Георгиева, главен секретар - 0882 512 199

 

Снимка: pixabay.com

Аннипласт ЕООД

Русе
Селскостопанска техника, Зеленчукопроизводство и търговия, Овощарство и търговия, Лозарство и винарство, Печларство и търговия, Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

" ДЖИМИ - ТРАНС 2015" ООД

Шумен
Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Лайф Гардънс ЕООД

Стара Загора
Зеленчукопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

ВИ ЕЛ БРОКЕР ООД

Пловдив
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА