Асоциация на българските биволовъди

  • Шумен

    Шумен, бул. "Симеон Велики" 3

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

Описание на дейността:

Да подпомага, обединява и насочва усилията и дейността на биволовъдите за създаване на условия за повишаване на икономическата ефективност от отглеждането на биволи в страната и увеличаване на техния брой;

Да съдейства за създаване на условия за материално стимулиране за отглеждането на биволи, чрез осигуряване на оптимални изкупни цени на биволовъдната продукция и нейната реализация на вътрешните и външни пазари под формата на генетичен материал /дълбоко замразена семенна течност и разплодни биволи/ и деликатесни биволски млечни и месни продукти;

Да допринася за повишаването на генетичния потенциал на българската национална популация от биволи.
 

Снимка: pixabay.com