Асоциация на агроекологичните земеделски производители

Основната дейност на Асоциация на агроекологичните земеделски производители е:

•    защита правата и интересите на агроекологичните земеделски производители;
•    подпомагане и информиране на агроекологичните земеделски производители при спазване на изискванията за прилагане на агроекологични дейности и съпътстващите земеделски практики;
•    популяризиране на агроекологичните дейности, свързани с опазване на околната среда;
•    повишаване знанията на земеделските стопани за ползите от агроекологичните дейности върху околната среда;
•    подпомагане на държавните структури при разработването и прилагането на агроекологични дейности, изхождайки от опита на своите членове, натрупан в практиката;
•    подпомагане на държавните структури чрез участие на Асоциацията в работни групи, комисии, експертни съвети и др. при изготвяне на законодателни инициативи, свързани с агроекологичните дейности.

 

Снимка: pixabay.com

Йовита НИС

Стара Загора
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

ПРОЕКТОМЕТАЛ ООД

Пазарджик
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

АЛФА АГРИ ООД

Пловдив
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

НАСБО ООД

София област
ВИЖ ПРОФИЛА

Алика ЕООД

Пловдив
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА