Асоциация „Български пипер”

"Асоциация Български Пипер" е учредена на 04. 02. 2002 г. в гр. Добрич. Към 01.01.2014 г. АБП наброява 135 лица, фирми и институции от всички сектори, като наука, производство и реализация на пипери и др., а именно: 2 представител на науката, 14 фирми за производство и импорт на семена, 5 фирми за производство на разсад, 116 фирми, лица и кооперации – производители на пиперки на полето с площ от 20 до 400 дка, 27 фирми – преработватели (стерилизация, замразяване и сушене) и 50 други фирми.

Средно в АБП се отглеждат пиперки върху 20 000 - 23 000 дка, като от тях се добиват около 50 000 – 60 000 т. прясна продукция от всички видове пипери познати в България и Европа.

Главната задача, която сме си поставили, е Сдружението да съдейства за възникване и поддържане на доверието между основните субекти участващи в науката, семепроизводството, производството, преработката и търговията с пипери с произход Република България, чрез сътрудничество на всички нива.

Асоциацията подготвя своите членове за създаване на организации на пиперопроизводителите от нов - европейски тип, с цел повишаване на тяхната конкурентноспособност на нашите и чуждите пазари.

Всяка година АБП издава каталог с подробна информация за своите членове, като в него са включени: название на фирмата, населено място, точен адрес, лице за контакт, стационарен и мобилен телефон, е-маил, уеб сайт, обработваема земя, зеленчуци по видове и сортове и предполагаеми количества.

Каталогът е предназначен както за членове на Асоциацията, така и за търговци, преработватели, държавни учреждения, студенти и други. Благодарение на активната си дейност (над 20 национални и международни изяви годишно). Сдружението е познато както у нас, така и в чужбина.

Председател на УС: Данчо Кощилаков – гр. Хисаря Орг. секретар: Георги Василев - гр. Ямбол Ревиз. комисия – Предс.: Динко Янев – гр. Димитровград

Лице за контакт: Георги Василев

Фейсбук: https://www.facebook.com/piperibg

Източник на снимката: pixabay.com