Асоциация „Български пипер”

"Асоциация Български Пипер" е учредена на 04. 02. 2002 г. в гр. Добрич. Към 01.01.2014 г. АБП наброява 135 лица, фирми и институции от всички сектори, като наука, производство и реализация на пипери и др., а именно: 2 представител на науката, 14 фирми за производство и импорт на семена, 5 фирми за производство на разсад, 116 фирми, лица и кооперации – производители на пиперки на полето с площ от 20 до 400 дка, 27 фирми – преработватели (стерилизация, замразяване и сушене) и 50 други фирми.

Средно в АБП се отглеждат пиперки върху 20 000 - 23 000 дка, като от тях се добиват около 50 000 – 60 000 т. прясна продукция от всички видове пипери познати в България и Европа.

Главната задача, която сме си поставили, е Сдружението да съдейства за възникване и поддържане на доверието между основните субекти участващи в науката, семепроизводството, производството, преработката и търговията с пипери с произход Република България, чрез сътрудничество на всички нива.

Асоциацията подготвя своите членове за създаване на организации на пиперопроизводителите от нов - европейски тип, с цел повишаване на тяхната конкурентноспособност на нашите и чуждите пазари.

Всяка година АБП издава каталог с подробна информация за своите членове, като в него са включени: название на фирмата, населено място, точен адрес, лице за контакт, стационарен и мобилен телефон, е-маил, уеб сайт, обработваема земя, зеленчуци по видове и сортове и предполагаеми количества.

Каталогът е предназначен както за членове на Асоциацията, така и за търговци, преработватели, държавни учреждения, студенти и други. Благодарение на активната си дейност (над 20 национални и международни изяви годишно). Сдружението е познато както у нас, така и в чужбина.

Председател на УС: Данчо Кощилаков – гр. Хисаря Орг. секретар: Георги Василев - гр. Ямбол Ревиз. комисия – Предс.: Динко Янев – гр. Димитровград

Лице за контакт: Георги Василев

Фейсбук: https://www.facebook.com/piperibg

Източник на снимката: pixabay.com

МК ГУМИ ООД

София област
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Магазин H2O

Пловдив
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Йовита НИС

Стара Загора
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Organic Aronia Ltd

Добрич
Овощарство и търговия,Био-производство и био-продукти
ВИЖ ПРОФИЛА