Алианс Агрикол - АЛАГ ООД

Птицевъдство и търговия


ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Производство и търговия с угоен дроб, месо и субпродукти от водоплаващи птици. Фирмата отглежда и угоява 800 000 патици годишно. Произвежда и изнася 350 тона угоен дроб, 1200 тона месо, 800 тона субпродукти“Алианс Агрикол - АЛАГ”ООД гр.Ямбол е регистрирана в търговския регистър на ЯОС с решение по фирмено дело 292 от 1994г.


Управител:     Янко Георгиев Янев

Съдружници: Янко Георгиев Янев
            Жан Пиер Ерве

Ет „ Елкос – Елена Делибозова”

Хасково
Зеленчукопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

А-Жар ООД

София област
Производство и търговия с билки
ВИЖ ПРОФИЛА

Винком Транс

Благоевград
Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА