Агрополихим АД

Торове и подхранващи вещества

Агрополихим АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров. Агрополихим АД е основана през 1974 г. като държавно предприятие, а през 1999 г. българската Агенция за приватизация продава 63% от капитала на дружеството.

 

Реализираме своята визия чрез:

-                     модерно производство

Инвестираме в разширяване и модернизиране на производството, като прилагаме най-добрите налични производствени практики.

 

-                     разнообразие на продуктите

Ръководим се от нуждите на своите клиенти и предлагаме продукти, отговарящи на изискванията на пазара, като същевременно се стремим да предоставяме индивидуална услуга, според специфичните нужди на клиентите.

 

-                     качество

Предлагаме на клиентите си стоки и услуги с най-високо качество съобразно световните стандарти.

 

-                     Конкурентноспособност

Повишаваме нашата конкурентност чрез производство на разнообразни продукти, като използваме ефективно вложените ресурси, влагаме качествени суровини и прилагаме модерни логистични решения.

 

-                     отговорност спрямо околната среда и хората

Поемаме ангажимента да произвеждаме с грижа за околната среда и здравето на хората.

Качеството на продуктите, произвеждани от АгрополихимAД, е добре познато, както в България, така и в световен мащаб.

Реализацията на продуктите на вътрешния пазар се осъществява от търговския представител и дъщерно дружество на Агрополихим АД – Афер България ЕООД. Търговската дейност се обезпечава логистично посредством две основни бази, които се намират в Девня и Стара Загора.

Дружеството работи в продължително сътрудничество с най-големите световни търговски компании и браншови сдружения, производители на суровини и готови продукти, държавни агенции, местни дистрибутори и крайни потребители.

 

Агрономически услуги, предлагани от Агрополихим АД

Отдел „Агрохимия и почвознание“

Създаден през 2014 г. година и работи в посока подобряване комуникацията между компанията и потребителите на минерални торове.

 

Стремежът ни е да бъдем максимално полезни на зърнопроизводителите, чиито цели са:

-           подобряване на почвеното плодородие

-           повишаване качеството на продуцията

-           увеличаване на добивите

-           намаляване себестойността на получената продукция

-           увеличаване на приходите.

 

Екипът изготвя торови програми, съобразно  почвения тип, вид на културата и изискванията й в определените фази от развитието.

 

Ние ще се постараем да Ви предложим най-добрите технологии, доказали се през последните години като технологиите, генериращи минимална загуба на активно вещество от използваните минерални торове.

 

Земеделските производители, доверили се на екипа на отдел „Агрохимия и почвознание, ще имат възможността да изпитат най-големите иновации в торенето на културните растения.

 

Контакти:

Агрополихим АД – гр. Девня 9160, Индустриална зона

Деловодство

тел: +359 519 97 593

факс: +359 519 97594

 

Афер България ЕООД

тел: +359 519 97 537

e-mail: [email protected]

 

Отдел „Агрохимия и почвознание:

тел: +359 519 97 554

e-mail: [email protected]