Агрономически факултет ЛТУ

 • София град

  Лесотехнически университет, Агрономически факултет, бул. Климент Охридски 10, каб. 104

 • 08x xxx xxx покажи

  ltu.bg

Агрономическият факултет е утвърдена структура на ЛТУ, което е резултат от повече от 20-годишни усилия на преподавателския и административен персонал. Години наред поддържаме високо ниво на учебно-преподавателска и изследователска дейност, показател за което са резултатите от рейтинговата система и акредитационните оценки.

Мисията на Агрономическия факултет е да изгражда висококвалифицирани специалисти с перспективно мислене и етично поведение и да осъществява фундаментални и приложни научни изследвания. АФ насърчава свободата на творчеството, отговорното отношение към света, творческия принос за повишаване качеството на живот. Чрез обучение, изследователска и научно-приложна дейност се стремим да откриваме решения на проблеми свързани с устойчивото управление на земеделски стопанства, да направим подбор на опазващи почвеното плодородие и щадящи околната среда практики, както и да разпространяваме тези знания. Факултетът разполага със съвременна материално-техническа база и високо квалифициран научно-преподавателски състав.

Акредитация
В Агрономическия факултет се обучават студенти в следните акредитирани от НАОА специалности:

Професионално направление 6.1. Растениевъдство:
ОКС “Бакалавър”

 •     Специалност “Агрономство”, форма на обучение – редовна и задочна;

ОКС “Магистър”

 •     Специалност “Селекция и семепроизводство на културните растения”, форма на обучение – редовна и задочна;
 •     Специалност „Трайни насаждения и градинарство“, форма на обучение – редовна и задочна;
 •     Специалност „Устойчиво управление на почвените ресурси“, форма на обучение – редовна и задочна;
 •     Специалност „Растениевъдство”, форма на обучение – редовна и задочна;

Професионално направление 6.2. Растителна защита:
ОКС “Бакалавър”

 •     Специалност “Растителна защита”, форма на обучение – редовна;

ОКС “Магистър”

 •     Специалност “Растителна защита”, форма на обучение – редовна и задочна;

ОНС “Доктор”Агрономически факултет има 11 акредитирани докторски програми:

Професионално направление 6.1. Растениевъдство:

 •     Научна специалност „Зеленчукопроизводство“
 •     Научна специалност „Лозарство“
 •     Научна специалност „Растениевъдство“
 •     Научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“
 •     Научна специалност „Общо земеделие“
 •     Научна специалност „Мелиорации“
 •     Научна специалност „Агрохимия“
 •     Научна специалност „Почвознание“

Професионално направление 6.2. Растителна защита:

 •     Научна специалност „Растителна защита” (ентомология, фитопатология и др.)

Професионално направление 6.3. Животновъдство:

 •     Научна специалност „Генетика“
 •     Научна специалност „Специални отрасли (пчели, буби)“


Деканат


Декан

Доц. д-р Ивона Василева Димитрова
Адрес:София 1756, бул. Климент Охридски 10, сграда А, каб. 103
Вътр. тел.(+359 2) 91 907/368
Директ. тел.(+359 2) 868 40 91
Факс:(+359 2) 862 28 30
E-mail:[email protected]

Зам. декан
Доц. д-р Невена Василева Шулева
Адрес:София 1756, бул. Климент Охридски 10, сграда А, каб. 103
Вътр. тел.(+359 2) 91 907/368
Директ. тел.(+359 2) 868 40 91
Факс:(+359 2) 862 28 30
E-mail:[email protected]

Инспектор редовно обучение
инж. Галя Стефанова Давидова-Петкова
Адрес:София 1756, бул. Климент Охридски 10, сграда А, каб. 104
Вътр. тел.(+359 2) 91 907/346
Директ. тел.(+359 2) 868 40 91
Факс:(+359 2) 862 28 30
E-mail:[email protected]

Инспектор задочно обучение
инж. Йорданка Иванова Куюмджиева
Адрес:София 1756, бул. Климент Охридски 10, сграда А, каб. 109
Вътр. тел.(+359 2) 91 907/465
Директ. тел.(+359 2) 962 39 53
Факс:(+359 2) 862 28 30
E-mail:[email protected]

 

Снимка: ltu.bg

 

АГРО КОМЕРС 88 ЕООД

София област
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника, Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Пилко ЕООД

Разград
Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Резервни части за трактори и ССМ

София област
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА