AGRA.GLOBAL

Био-производство и био-продукти,Браншови организации,Други селскостопански фирми,Държавни институции,Животновъдство и търговия,Зайцевъдство и търговия,Зеленчукопроизводство и търговия,Зърнопроизводство и търговия,Консултантски фирми в агро-сектора,Култивиране на гъби и търговия,Лозарство и винарство,Овощарство и търговия,Отглеждане и пазар на охлюви,Печларство и търговия,Препарати за растителна защита,Производство и търговия с билки,Птицевъдство и търговия,Резервни части за агро техника,Селскостопанска техника,Семена и разсади,Сервизи за земеделска техника,Софтуер за земеделие и ферми,Торове и подхранващи вещества,Учебни заведения,Фуражи и хранителни добавки

Иновативна продажба и покупка на земеделски стоки! При нас ще намерите земеделците, търговците на едро и дребно, брокерите, преработвателите, производителите, туристическите обекти и крайните клиенти!