x
Национална мрежа за
селско стопанство
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук
pavel
Добавен от:
patilan4o

Въпросът е изпратен на: 2012-05-09 09:02:42

До: Държавен Фонд Земеделие ( ДФЗ )

Признава ли се за преминато агроекологично обучение, според Наредба № 11 за условията и реда за прилагане на Мярка 214- информационна дейност от 18 часа на тема " Биологично земеделие - Европейски перспективи и развитие".Информационната дейност е завършена преди кандидатстваето по мярка 214.Важи ли издаденото Удостоверение за доказване на опит по агроекология, според изискванията на Наредбата ?

Отговор на Държавен Фонд Земеделие ( ДФЗ ): Във вашия въпрос не е посочена Организацията издала Удостоверението за информационна дейност, поради което е невъзможно да се отговори еднозначно дали то отговаря на изискванията на чл. 20 Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.   „Подпомаганите лица преминават агроекологично обучение или информационни дейности по агроекология през първите две години за периода на изпълнение на агроекологичните дейности или доказват наличие на опит в извършването на дейностите, които са избрали да прилагат.”Изпълнението на условието по чл. 20 от Наредба № 11 се установява с диплома, удостоверяваща преминат изпит по агроекология, или удостоверение за преминат курс, обучение или информационна дейност по агроекология, издадени от обучаваща институция.   "Обучаваща институция" по смисъла на чл. 20 от Наредба № 11 е:   a.обучаващи организации, извършващи дейност по Мярка № 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.;   b.държавно или частно висше училище, създадено, акредитирано и регистрирано при условията и по реда на Закона за висшето образование;   c.публична или частна институция в системата на професионалното образование и обучение, която е професионално училище, професионална гимназия или професионален колеж, създадени и регистрирани в съответствие със Закона за народната просвета, или център за професионално обучение, създаден, лицензиран и регистриран в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение и квалификация;   e.институция, която притежава лиценз за професионално обучение, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет.   За опит се признава също така и:   1.уведомително писмо за извършени плащания по мярка 1.3 "Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда" по програма САПАРД;   2.за подмярка "Биологично земеделие" - сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни или пчелни продукти с правилата на биологичното производство, издаден от контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, наричано по-нататък "контролиращо лице".            

questions